Νέες επεμβάσεις αποκατάστασης στα Προπύλαια της Ακρόπολης

Παθογένειες, που οφείλονται τόσο σε εξωγενείς παράγοντες, όπως κανονιοβολισμοί κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, όσο και σε ενδογενείς, που προέρχονται από το ίδιο το υλικό, το μάρμαρο, έχουν προκαλέσει φθορές στο κιονόκρανο του κίονα στη βορειοδυτική γωνία του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων.

Το πρόβλημα παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2011, όταν ένα μικρό θραύσμα, μεγέθους 28 Χ 30 εκ. περίπου, ξεκόλλησε από το συγκεκριμένο κιονόκρανο. Τότε έγινε υποστήλωση της περιοχής και αποφασίστηκε να εκπονηθεί μελέτη αποκατάστασης. Στην πορεία, και με αφορμή την ανακάλυψη νέων αρχιτεκτονικών μελών, κρίθηκε ότι μπορεί να συντηρηθούν κι άλλα τμήματα των Προπυλαίων, του μνημείου που αποτέλεσε μέρος του μεγαλεπίβολου οικοδομικού προγράμματος του Περικλή στον Ιερό Βράχο, με πρωτοποριακό αρχικό σχέδιο, τόσο αρχιτεκτονικά όσο και καλλιτεχνικά, που όμως δεν ολοκληρώθηκε ποτέ στο σύνολό του.

Η σχετική μελέτη, που παρουσίασαν στα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου ο ομότιμος καθηγητής Αρχιτεκτονικής και πρόεδρος της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, Χαράλαμπος Μπούρας, η επίτιμη προϊσταμένη της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, Μαρία Ιωαννίδου και ο αρχιτέκτονας Κωνσταντίνος Καρανάσος, πήρε το πράσινο φως από το ΚΑΣ, που συνεδρίασε την Τρίτη 16 Οκτωβρίου.

Το πλήρες ρεπορτάζ της Ε. Μάρκου στη συνδρομητική ιστοσελίδα του ΑΜΠΕ.