Στην κοινοπραξία του ΟΠΑΠ για 12 χρόνια τα Κρατικά Λαχεία

Στην κοινοπραξία του ΟΠΑΠ περνούν για τα επόμενα 12 χρόνια τα κρατικά λαχεία, μετά από την κατάθεση βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς, ύψους 190 εκατ. ευρώ.

Τη συγκεκριμένη προσφορά αποδέχθηκε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), το οποίο και ανακήρυξε τη σύμπραξη των εταιριών OPAP Investment Limited, Lottomatica Giochi e Partecipazioni S.r.l., Intralot Lotteries Limited και Scientific Games Global Gaming S.à.r.l, ως προσωρινό επιτυχόντα πλειοδότη του διαγωνισμού για την αποκρατικοποίηση των κρατικών λαχείων.

Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, η συνολική αξία του οικονομικού ανταλλάγματος για το Δημόσιο, σε ονομαστικές τιμές, συμπεριλαμβανομένου του εφάπαξ τιμήματος των 190 εκατ. ευρώ, αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ στη 12ετία, δηλαδή περίπου 125 εκατ. ευρώ κατ’ έτος. 

Επίσης με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το ΤΑΙΠΕΔ, το 2010 τα συνολικά κέρδη του Δημοσίου από τη λειτουργία των κρατικών λαχείων ήταν περίπου 80 εκατ. ευρώ, ενώ τα έτη 2011 και 2012 η πορεία τους ήταν έντονα πτωτική, με τα εκτιμώμενα κέρδη να διαμορφώνονται στα επίπεδα των 60 εκατ. ευρώ κατ’ έτος.

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, μετά την ολοκλήρωση του οποίου θα υπογραφεί η σχετική Σύμβαση Παραχώρησης, που θα κυρωθεί με νόμο από τη Βουλή (εκτιμάται ότι θα γίνει τον Μάρτιο 2013).

Ο νέος παραχωρησιούχος θα αρχίσει να λειτουργεί τα κρατικά λαχεία έξι μήνες αργότερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Σύμβασης Παραχώρησης για τη μετάβαση στο νέο καθεστώς.

Ειδικότερα, από το ΤΑΙΠΕΔ έγιναν γνωστά και τα εξής:

1. Η διεθνής διαγωνιστική διαδικασία αφορά στην παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προώθησης και διαχείρισης των κρατικών λαχείων, για χρονικό διάστημα 12 ετών.

2. Το οικονομικό αντάλλαγμα για το Δημόσιο, συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ, αναλύεται ως εξής:
α. Καταβολή εφάπαξ τιμήματος ύψους 190 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στην προείσπραξη των εκτιμώμενων υφιστάμενων κερδών περίπου τριών ετών.
β. Η σύμβαση παραχώρησης προβλέπει ότι κάθε χρόνο το 30% του μικτού κέρδους των κρατικών λαχείων, πλην του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου, θα καταβάλλεται στο Δημόσιο. Το ποσό αυτό αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ κατά την διάρκεια της δωδεκαετούς παραχώρησης. Σε κάθε περίπτωση, οι εγγυημένες καταβολές στο Δημόσιο, από τη συμμετοχή του στα μικτά κέρδη των κρατικών λαχείων, ανέρχονται σε 580 εκατ. ευρώ, ως εξής: 30 εκατ. ευρώ το πρώτο έτος λειτουργίας και 50 εκατ. ευρώ για καθένα από τα ένδεκα επόμενα έτη.
γ. Τα ανείσπρακτα κέρδη των παικτών θα αποδίδονται και αυτά στο Δημόσιο, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν κοινωνικές πολιτικές. Το ποσό αυτό εκτιμάται ότι θα ανέλθει στη 12ετία, σε περίπου 170 εκατ. ευρώ.
δ. Επίσης, το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο, του οποίου τα κέρδη θα συνεχίσουν να αποδίδονται εξ’ ολοκλήρου στο Δημόσιο, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν κοινωνικές πολιτικές, αναμένεται να αποδώσει περίπου 130 εκατ. ευρώ.

3. Συνεχίζεται και ενισχύεται περαιτέρω η χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών από τα κέρδη των κρατικών λαχείων. Το 20% των ετήσιων καταβολών στο Δημόσιο, από τη συμμετοχή του κατά 30% στα μικτά κέρδη των κρατικών λαχείων (ποσό που υπολογίζεται στα 200 εκατ. ευρώ), θα καταβάλλεται για κοινωνικές πολιτικές. Το ποσό αυτό, αθροιζόμενο με τα ανείσπρακτα κέρδη (2γ) και τα κέρδη του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου (2δ), σημαίνει ότι η χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών από τα κρατικά λαχεία θα ανέλθει σε περίπου 500 εκατ. ευρώ για όλη τη διάρκεια της 12ετούς παραχώρησης.

4. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η παραχώρηση των κρατικών λαχείων αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική ανάπτυξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα διατηρείται και ενισχύεται ο κοινωφελής χαρακτήρας τους.

5. Η σύμβαση παραχώρησης διασφαλίζει την ανάπτυξη των υφιστάμενων κρατικών λαχείων και επανεισάγει, για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια, το Στιγμιαίο Λαχείο (ΞΥΣΤΟ), το οποίο αναμένεται ότι θα ενισχύσει την απασχόληση σε όλο το φάσμα της δραστηριότητάς του, δημιουργώντας παράλληλα νέες πηγές εσόδων για το Δημόσιο.

6. Εγγύηση για την εύρυθμη λειτουργία των κρατικών λαχείων, αποτελεί και ο ρυθμιστικός έλεγχος, που ασκεί η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων, καθώς και η εμπειρία και ποιότητα των μελών της σύμπραξης, στην οποία συμμετέχουν κορυφαίες εταιρείες του κλάδου των τυχερών παιγνίων παγκοσμίως:
§ OPAP Investment Limited
§ Intralot Lotteries Limited
§ Scientific Games Global Gaming S.à.r.l.
§ Lottomatica Giochi e Partecipazioni S.r.l.

Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ στη συγκεκριμένη διαδικασία, είναι οι Credit Suisse Securities (Europe) Ltd και η Eurobank Equities, ενώ οι δικηγορικές εταιρίες Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι και Καρατζά και Συνεργάτες είναι οι νομικοί σύμβουλοι επί θεμάτων ελληνικού δικαίου και η δικηγορική εταιρεία Allen and Overy είναι ο νομικός σύμβουλος του Ταμείου επί θεμάτων ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.

NewsIt.gr