Επτά Έλληνες ανάμεσα στους κορυφαίους ερευνητές που χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας

Με το ποσό των 680 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) 302 κορυφαίους ερευνητές και επιστήμονες από 24 χώρες της Ευρώπης.
Η σχετική λίστα, που ανακοινώθηκε σήμερα, περιλαμβάνει συνολικά επτά Έλληνες ερευνητές, από τους οποίους οι τρεις δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και οι υπόλοιποι τέσσερις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Από την Ελλάδα επιλέχθηκαν οι Ηλίας Κουτσουπιάς (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»), Μάρκος Παπαγεωργίου (Πολυτεχνείο Κρήτης) και Κώστας Σουκούλης (Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας-ΙΤΕ). Επίσης, θα χρηματοδοτηθούν οι Γιώργος Κούκος (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λωζάννης), Πηνελόπη Βουνάτσου (Ελβετικό Ινστιτούτο Τροπικής και Δημόσιας Υγείας), Μανώλης Πασπαράκης (Πανεπιστήμιο Κολωνίας) και Γιάννης-Χρήστος Βασιλικός (Imperial College Λονδίνου).
Λαμβάνοντας έως 2,5 εκατομμύρια ευρώ ανά έργο, οι χρηματοδοτήσεις θα επιτρέψουν στους επιλεγμένους επιστήμονες να προωθήσουν το έργο τους με τις δικές τους ερευνητικές ομάδες. Κατά τον διαγωνισμό υποβλήθηκαν στο ΕΣΕ περίπου 2.300 αιτήσεις (αύξηση 4,5% έναντι του προηγούμενου έτους). Ο αριθμός των ερευνητών που επελέγησαν για χρηματοδότηση, αυξήθηκε από 294 σε 302, ενώ το ποσοστό επιλογής παρέμεινε σταθερό στο 13%.
Οι επιχορηγήσεις για προηγμένη έρευνα απονέμονται από το ΕΣΕ σε καθιερωμένους ερευνητές κάθε εθνικότητας ή ηλικίας, που είναι επιστημονικά ανεξάρτητοι και έχουν να επιδείξουν πρόσφατο ιστορικό ερευνητικών επιδόσεων τέτοιο που τους αναγορεύει σε ηγετικές μορφές στους αντίστοιχους επιστημονικούς τομείς τους.
Οι Βρετανοί, Γερμανοί, Γάλλοι, Ολλανδοί και Ιταλοί ερευνητές υπέβαλαν τις περισσότερες προτάσεις. Ωστόσο, σε αναλογία με το μέγεθος του πληθυσμού της χώρας τους, υπερτερούν οι ερευνητές από την Ολλανδία, τη Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο μεταξύ των χωρών της ΕΕ, καθώς επίσης από την Ελβετία και το Ισραήλ, όσον αφορά στις χώρες που είναι συνδεδεμένες με το ερευνητικό πρόγραμμα της ΕΕ.
Μόνο το 15% των ερευνητών που επιλέχθηκαν, είναι γυναίκες (μικρή αύξηση από το περσινό 12%), ενώ ο μέσος όρος ηλικίας των ερευνητών που θα χρηματοδοτηθούν, ανέρχεται στα 51 έτη. Το 45% των προτάσεων που επελέγησαν, αφορούν τον τομέα των «φυσικών και μηχανολογικών επιστημών», το 37% τις «βιοεπιστήμες-υγεία» και το 18% τις «κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες».
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) ιδρύθηκε το 2007 από την ΕΕ και είναι ο πρώτος πανευρωπαϊκός οργανισμός χρηματοδότησης για έρευνες αιχμής. Έχει διαθέσει συνολικό προϋπολογισμό 7,5 δισ. ευρώ κατά το χρονικό διάστημα από το 2007 έως το 2013. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει την περαιτέρω ενίσχυση του προϋπολογισμού του ΕΣΕ, ώστε να υπερβεί το ποσό των 13 δισεκατομμυρίων ευρώ στο νέο Πρόγραμμα-Πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» για την περίοδο 2014-2020.