Είναι θέμα Δημοκρατίας κ.Πρωθυπουργέ!

ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΗ

Παιδίατρος- Συγγραφέας

Προφανώς η διακοπή του σήματος της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης είναι ευθεία αμφισβήτηση της Δημοκρατίας. Για όλα τα άλλα  πιθανώς έχετε δίκιο,αλλά το χάσατε! Η διαφαινόμενη υποχώρηση στο θέμα της επαναλειτουργίας της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης ίσως είναι μια ευκαρία να κατανοήσετε πως στη Δημοκρατία υπάρχουν κανόνες και Συνταγματικές ρήτρες,τις οποίες κανένας δεν έχει το δικαίωμα να αγνοεί.Και κυρίως πρέπει να μεταθέσετε τη δημόσια διαβούλευση από το Συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών στο Κοινοβούλιο,ώστε οι όποιες αποφάσεις της Κυβερνήσεως να έχουν πρωτίστως κοινοβουλευτική κάλυψη. Να συμφωνήσουμε πως μπήκαμε στον πυρήνα των προδοκώμενων μεταρυθμίσεων στο Δημόσιο Τομέα,αλλά οι μεταρυθμίσεις δε γίνονται με πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου,που απλά δημιουργούν τετελεσμένα και αδιέξοδα στην κοινωνία.Η μετάθεση των ευθυνών στο Κοινοβούλιο είναι πολιτική πράξη,αλλά και πρακτική που αίρει τα αδιέξοδα.Μόνο κατ’αυτόν τον τρόπο μπορείτε να κυβερνήσετε κ.Πρωθυπουργέ.Διαφορετικά θα έχετε ακέραιη την ευθύνη για τις περιπέτειες που θα ακολουθήσουν.Και αυτή τη φορά δε θα έχετε καμία δικαιολογία,γιατί η απόφασή σας να κατεβάσετε το διακόπτη στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση ήταν λανθασμένη!