Σε νέα απογραφή ακινήτων καλεί τους ιδιοκτήτες το Υπουργείο Οικονομικών

Νέα δήλωση Ε9 θα πρέπει να υποβάλουν όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων, επομένως  και οι Ομογενείς που έχουν κάποιο ακίνητο στην Ελλάδα.

Για τους ομογενείς έχει ιδιαίτερη σημασία το γεονός ότι σε περίπτωση που κληρονομούν ένα ακίνητο, θα αναγράφεται το ΑΦΜ και η ταυτότητα του αποβιώσαντα και η ημερομηνία θανάτου του.

Αναλυτικότερα, σε νέα απογραφή ακινήτων θα αναγκαστούν να συμμετάσχουν τα έξι εκατομμύρια των ιδιοκτητών ακινήτων της Ελλάδος. Το υπουργείο ανεξάρτητα απ’ το εάν οι ιδιοκτήτες συμπλήρωσαν ή όχι το νέο Ε9 το 2012 καλεί τώρα όλους να συμμετάσχουν στη νέα απογραφή συμπληρώνοντας και πάλι ηλεκτρονικά και μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου νέα δήλωση στοιχείων του ακινήτου τους.

Τα νέα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσουν οι φορολογούμενοι:

Όλοι όσοι έχουν στην κατοχή τους ένα ακίνητο από 1/1/2013 θα πρέπει να υποβάλλουν τη νέα δήλωση.
Στη νέα δήλωση θα πρέπει να συμπληρώσουν:
Τον δωδεκαψήφιο αριθμό του εθνικού κτηματολογίου, εφόσον έχουν και υπάρχει
Τον αριθμό παροχής ρεύματος εάν υπάρχει
Την επιφάνεια της κατοικίας
Την επιφάνεια αποθηκών, γεωργικών κτισμάτων, επαγγελματικών χώρων ή άλλων κτηρίων της κατοχής τους
Τη συνολική επιφάνεια των κτισμάτων που βρίσκονται σε αγροτεμάχιο
Το μήκος της πρόσοψης ή το άθροισμα των προσόψεων της επαγγελματικής στέγης
Το μήκος πρόσοψης του οικοπέδου
Το πλήθος των προσόψεων κάθε ακινήτου

Σύμφωνα με το υπουργείο οι φορολογούμενοι δεν θα πρέπει να δηλώσουν όλα τα στοιχεία του κάθε ακινήτου αλλά μόνο τις αλλαγές και τα νέα στοιχεία που απαιτούνται.

Τι πρέπει να αναγραφεί υποχρεωτικά στις σημειώσεις

Στις σημειώσεις φορολογουμένου αναγράφεται υποχρεωτικά:
Σε περίπτωση προσθήκης ή διαγραφής ακινήτου αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία αγοράς ή πώλησης καθώς και το ονοματεπώνυμο και η έδρα του συμβολαιογράφου