ΤΣΙΜΠΙΜΑΤΑ: ΣΑΕ, Κύρος και Ανακοινωθέν

Επειδή κάποιοι ήδη βλέπω να ρωτούν (με αφορμή τα τρία άρθρα μας για τον Απόδημο Ελληνισμό και το ΣΑΕ) αν το επίσημο κυβερνητικό ανακοινωθέν προσδίδει κύρος σε ένα θεσμό,  η απάντηση είναι ΝΑΙ. Διότι του επισήμου ανακοινωθέντος προηγούνται συζητήσεις ΟΥΣΙΑΣ.

Τέτοιες δε συζητήσεις σε τόσο υψηλό επίπεδο προϋποθέτουν εκτός από “συμβουλευτικό-γνωμοδοτικό” και ουσιαστικότερο ρόλο σε ό,τι αφορά την διαμόρφωση πολιτικής για τον Απόδημο Ελληνισμό. Δηλαδή έχουν  “δεσμευτικό” χαρακτήρα για το Κυβερνητικό Πρόγραμμα.

Έτσι, οι ετήσιες Εκθέσεις, εκτός από τελετουργική πράξη, συνιστούν και πολιτική ενώ παύουν να πηγαίνουν στον κάλαθο των αχρήστων.

Επίσης  το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου, προσδίδει σε έναν τέτοιο θεσμό, κύρος και επιρροή.

Για τέτοιο ΣΑΕ μιλάμε.

Χρ.Μ.