Προβολή της Ελλάδος στην Γερμανία

Συνεργασία με στόχο την προώθηση της προβολής της χώρας μας συμφωνήθηκε κατά τη συνάντηση της Διευθύντριας του Ε.Ο.Τ. Γερμανίας κ. Ευτυχίας – Χριστίνας Αϊβαλιώτου και του Προέδρου της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων κ. Κώστα Δημητρίου.
“Η αξιοποίηση όλων των δυνάμεων του Ελληνισμού και των οργανωμένων φορέων του στην εθνική προσπάθεια της χώρας μας και ιδιαίτερα στον τομέα του Τουρισμού αποτελεί μια από τις προτεραιότητες του Γραφείου Ε.Ο.Τ. Γερμανίας”, επισήμανε η Διευθύντρια του Ε.Ο.Τ. Γερμανίας.
Ο Πρόεδρος της ΟΕΚ, από την πλευρά του, αναφέρθηκε στην σημαντική συμβολή των Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας τόσο σε εθνικά θέματα όσο και σε θέματα που αφορούν την τουριστική προβολή της χώρας μας.
Συμφωνήθηκε να προωθηθεί η αλληλοενημέρωση και η ανταλλαγή πληροφοριών για σημαντικές δράσεις που αφορούν τις 2 χώρες.
Εκτιμήθηκε ως αναγκαία η σχεδίαση ενός ,,Ημερολογίου,, εκδηλώσεων για το 2014, οι οποίες θα απευθύνονται σε Γερμανούς (εκδηλώσεις Δήμων, ημέρα Ευρώπης κ.λ.π.) με στόχο ο Ε.Ο.Τ. να αποστείλει εγκαίρως διαφημιστικό υλικό ή οτιδήποτε κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη προώθηση του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος.