Η αναδιάρθρωση του ΕΟΠΥΥ να καταστεί θέμα πρώτης προτεραιότητας του κ. Πρωθυπουργού

Σε ανύποπτο χρόνο ο κύριος Υπουργός Υγείας είχε διατυπώσει την άποψη ότι τις μείζονες αποφάσεις για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας θα τις λάβει ο Πρωθυπουργός, εννοώντας φυσικά ότι εκείνος δε θα αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία χωρίς την έγκριση του Πρωθυπουργού.
Με αυτήν την έννοια προφανώς, αν δεν είναι δημοσιογραφική υπερβολή, ο κύριος Πρωθυπουργός γνωρίζει ότι θα δαπανηθούν δέκα εκατομμύρια ευρώ για τη διενεργούμενη έρευνα επί των δεδομένων της πρωτοβάθμιας περίθαλψης από την Task Force ,ώστε να ολοκληρωθεί το προτεινόμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Πέραν του γεγονότος ότι τα ποσά είναι μυθώδη για την εποχή μας, προκύπτει ασφαλώς και  θέμα αξιοπιστίας αυτών των μεθόδων,και εξ’απόψεως μεθοδολογίας αλλά και ανθρώπινου δυναμικού της έρευνας,όταν τα κυριότερα πρόσωπα που την εκπονούν εμπλέκονται άμεσα στην αποτυχία της σύστασης και της λειτουργίας του ίδιου του ΕΟΠΥΥ σε πρωθύστερο χρόνο.
Ο κύριος Πρωθυπουργός πρέπει να γνωρίζει πως τα λογιστικά μεγέθη της ιατρικής δαπάνης πριν από τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ ήταν εκλογικευμένα και αποδεκτά.
Δεν αναφερόμαστε στη φαρμακευτική αλλά την ιατρική δαπάνη.
Το σχεδιαζόμενο νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης στην περιστολή της δαπάνης αποβλέπει και ας αφήσουμε τις όποιες ωραιοποιήσεις περί ευθύνης έναντι των ασφαλισμένων περί παροχής ολοκληρωμένης φροντίδας Υγείας.
Όσοι διαχειρίστηκαν τον ΕΟΠΥΥ,κύριε Πρωθυπουργέ,μετά τη σύστασή του,για λόγους που δεν κατανοώ,υιοθέτησαν πρακτικές που εκτόξευσαν την ιατρική δαπάνη.
Χωρίς λογιστικές μελέτες,χωρίς πληθυσμιακή απογραφή,χωρίς κλειστό προϋπολογισμό, επέτρεψαν στο σύστημα να αποκτήσει φυγόκεντρο τάση,συνήψαν συμβάσεις σκοπιμότητας,έκλεισαν τα εργαστήρια και σήμερα οι ίδιοι άνθρωποι συμβουλεύουν τον Υπουργό να επιλέξει έναν νέο ΕΟΠΥΥ,για να κλείσει τις τρύπες που οι  ίδιοι δημιούργησαν.
Τι πρέπει να αλλάξει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας;Πρώτα και κύρια η νοοτροπία πως δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα ολοκληρωμένο και αυτάρκες δημόσιο σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης με τις δομές που έχουν λειτουργήσει επαρκώς τα τελευταία πενήντα χρόνια.
Όταν υπήρχαν οι δομές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,δεν ξοδευόταν στα ιατρεία ούτε ένα ευρώ χωρίς έλεγχο.
Δεν αναφερόμαστε σε επιτροπές και σε θέματα διαχείρισης πόρων,επιδομάτων ή άλλων διοικητικών πράξεων,αλλά στο καθαρά ιατρικό έργο,που ήταν σαφές,περιγεγραμμένο και αυστηρά ελεγχόμενο.
Ήταν βεβαίως ανεπαρκές σε ορισμένες ιατρικές ειδικότητες,εξαιτίας της έλλειψης ιατρών ειδικοτήτων,αλλά με το πρόσχημα αυτό,μετά την καθιέρωση του ΕΟΠΥΥ,άνοιξε η ιατρική δαπάνη,δημιουργήθηκαν απίστευτα ληξιπρόθεσμα χρέη,υπήρξε καθίζηση των πόρων του ΕΟΠΥΥ,εξαιτίας της ανεργίας και σήμερα η προτεινόμενη λύση είναι η εκποίηση του ΕΟΠΥΥ  στον ιδιωτικό παράγοντα έναντι πινακίου φακής και πάντα με το πρόσχημα της αναδιάρθρωσης.
Κύριε Πρωθυπουργέ,όταν επιλέξετε το σχέδιο της αναδιάρθρωσης που θα εφαμόσει ο Υπουργός Υγείας να έχετε κατά νουν ότι αυτό το οικοδόμημα που λειτούργησε επαρκώς τόσα χρόνια δε θα μπορεί πλέον να ανασυσταθεί.
Και αυτό που θα προκύψει θα είναι το νέο που θα κληθείτε να διαχειριστείτε,χωρίς να έχετε επιχειρήσει να κατανοήσετε αυτό που σήμερα επιχειρείτε να διαλύσετε!