Οι ομογενείς ιδιοκτήτες ακινήτων και το Εθνικό Κτηματολόγιο

H Panhellenic Post (PHP) στην συνεχή προσπάθειά της για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση της απανταχού ομογένειας, των Αποδήμων Ελλήνων, αλλά και των Ελλαδιτών αναγνωστών της, εγκαινιάζει συνεργασία με το γνωστό και αξιόπιστο δικηγορικό γραφείο των Αθηνών << Οικονομοπούλου και Συνεργάτες>> για τη συγγραφή και δημοσίευση άρθρων, αναλύσεων και σχολίων σχετικά με τα Φορολογικά, Κτηματολογικά και άλλα χρηστικά θέματα, αμέσου ενδιαφέροντος για την ομογένεια, όπως π.χ. πως να προστατέψετε την ακίνητη περιουσία σας στην Ελλάδα κ.α.

Δημοσιεύουμε σήμερα το πρώτο κείμενο που αφορά στο Εθνικό Κτηματολόγιο και την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων σε ορισμένους Δήμους της Ελλάδος. Όπως επισημαίνει ο Οικονομολόγος κ. Χρήστος Χαλμούκος, συνεργάτης του ως άνω δικηγορικού γραφείου, σε άρθρο του για την ΡΗΡ, οι Ομογενείς που έχουν ακίνητα στους δήμους για τους οποίους έχει γίνει ανάρτηση, πρέπει να ενδιαφερθούν, εντός των προθεσμιών, να διασταυρώσουν τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί, ώστε να είναι σίγουροι πως το ακίνητό τους έχει καταγραφεί σωστά.  Σε διαφορετική περίπτωση δεν αποκλείεται να βρεθούν προ εκπλήξεων…

Ακολουθεί το άρθρο.

Χρήστος Χαλμούκος*

Οικονομολόγος ΜΒΑ

Τι είναι το Κτηματολόγιο

Το Κτηματολόγιο είναι μια πλήρης καταγραφή όλων των ακινήτων και των δικαιωμάτων (εγγραπτέων) πάνω σ΄αυτά σε όλη τη χώρα, με σκοπό την προστασία και την κατοχύρωσή τους και δεν έχει την έννοια του φορολογικού ελέγχου. Είναι δε, ένα σύστημα πολύ πιο σύγχρονο και ολοκληρωμένο από το παλαιό σύστημα Υποθηκών και Μεταγραφών που υποστηρίζουν τα Υποθηκοφυλακεία, διότι ότι είναι κτηματοκεντρικά δομημένο, δηλαδή, παρέχει τη δυνατότητα έρευνας με βάση το ακίνητο και όχι το πρόσωπο, όπως συμβαίνει σήμερα στα Υποθηκοφυλακεία.

Όλες οι περιοχές της χώρας έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα κτηματογράφησης κάποια προγράμματα έχουν περαιωθεί, κάποια είναι σε εξέλιξη, ενώ κάποια άλλα δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει.

Τι πρέπει να κάνουν οι Ομογενείς και γενικά όποιος έχει ακίνητο στην Ελλάδα

Οι Ομογενείς πρέπει να απευθυνθούν στην υπηρεσία που διαχειρίζεται το Κτηματολόγιο, οι ίδιοι η εκπρόσωποί τους (τηλεφωνικά, internet, φυσική παρουσία) για να εξακριβώσουν την κατάσταση που υπάρχει στην περιοχή που βρίσκεται το ακίνητό του, δηλαδή αν ξεκίνησε η διαδικασία κτηματογράφησης, αν είναι σε εξέλιξη, η αν έληξε η προθεσμία. Στη συνέχεια πρέπει να κάνουν ενέργειες ώστε να δηλώσουν το ακίνητο στο Κτηματολόγιο χρησιμοποιώντας την ανάλογη διαδικασία.

Αν δεν δηλωθούν τα ακίνητα στο Κτηματολόγιο θα περιέλθουν τελικά στο Ελληνικό Δημόσιο

Ο νόμος δίνει περισσότερο χρόνο στους Ομογενείς για να δηλώσουν τα ακίνητά τους και υπάρχουν αρκετά νομικά μέσα για να διορθωθεί η μη έγκαιρη δήλωση των ακινήτων στο κτηματολόγιο.

Πιο συγκεκριμένα

Τα ακίνητα που δεν θα δηλωθούν καταγράφονται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη». Μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, η οποία διαρκεί περίπου 4 χρόνια, ακολουθεί προθεσμία 5 ετών (ή 7 για τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού) που προβλέπεται από το νόμο για την αμφισβήτηση των αρχικών εγγραφών γενικά και ειδικότερα για τη διόρθωσή τους από «αγνώστου ιδιοκτήτη» σε γνωστού. Ειδικά για τις περιοχές των προγραμμάτων κτηματογράφησης των ετών 1997-1999, η παραπάνω προθεσμία είναι δωδεκαετής (12) για τους κατοίκους του εσωτερικού και δεκατετραετής (14) για τους κατοίκους εξωτερικού (τελευταία παράταση με το ν.4164/2013).

Ποιοί έχουν Υποχρέωση Δήλωσης και τί δηλώνεται

Υποχρέωση δήλωσης στο Κτηματολόγιο έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εμπράγματο ή εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο όπως κυριότητα (πλήρη ή ψιλή), επικαρπία, προσωπική ή πραγματική δουλεία, εμπράγματη ασφάλεια, κατάσχεση, εγγραπτέα αγωγή, εγγραπτέα μίσθωση όσοι διαχειρίζονται ξένη περιουσία (εκκαθαριστής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκτελεστής διαθήκης, διαχειριστής ακινήτου κ.λ.π.)

Περιοχές που τρέχουν και προθεσμίες για το Κτηματολόγιο

Ξεκίνησε την 13/11/2013, η Ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στους Δήμους Πειραιά, Περιστερίου, Αιγάλεω, Αγ. Βαρβάρας και τη Δ. Κοινότητα Σάμου της Δημοτικής Ενότητας Βαθέως Σάμου.

Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης/ ενστάσεων από τους κατοίκους εσωτερικού έως την 26η Νοεμβρίου 2013 στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Η Ανάρτηση κτηματογράφησης στην πόλη της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε στις 11/9/2013

Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης/ ενστάσεων από τους κατοίκους εσωτερικού έως την 15η/11/2013 στα Τοπικά Διαμερίσματα Κοζάνης, Έδεσσας, Κατερίνης, Πολύγυρου και Φλώρινας. Η Ανάρτηση κτηματογράφησης στους παραπάνω προ-Καποδιστριακούς ΟΤΑ ξεκίνησε στις 26/8/2013.

Σημείωση: Για τους κατοίκους εξωτερικού η προθεσμία είναι 4 μήνες αντί για 2

Οι ομογενείς που έχουν ακίνητα σε αυτές στις παραπάνω περιοχές πρέπει

1η Περίπτωση Εχει γίνει συναλλαγή που αφορά το ακίνητο μετά το 2008.

Στην περίπτωση αυτή το ακίνητο έχει δηλωθεί στο Κτηματολόγιο. Έτσι το Κτηματολόγιο θα στείλει ταχυδρομικώς αποσπάσματα από τους Κτηματολογικούς Πίνακες και τα Διαγράμματα, στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλωθεί από κάθε πολίτη, ώστε οι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας

να λάβουν γνώση της καταγραφής των ιδιοκτησιών τους, και να ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν ή και να διορθώσουν τυχόν σφάλματα. Οι πολίτες μπορούν να διορθώσουν φυσικά και τα προσωπικά τους στοιχεία αν αναγράφονται λανθασμένα. Η διαδικασία διόρθωσης των στοιχείων απαιτεί να έλθει ο πολίτης η εκπρόσωπός του σε επαφή με την υπηρεσία του Κτηματολογίου τηλεφωνικά, internet, αυτοπρόσωπη παρουσία, ώστε να γίνουν οι διορθώσεις.

2η Περίπτωση Δεν έχει γίνει συναλλαγή που αφορά το ακίνητο μετά το 2008, η, ο πολίτης δεν λαμβάνει για οποιονδήποτε λόγο (λανθασμένη διεύθυνση, κ.λ.π) απόσπασμα από τον Κτηματολογικό Πίνακα που αφορά αυτόν και το ακίνητο σε εύλογο χρόνο ας πούμε 20-30 ημέρες από την ανάρτηση.

Σε αυτή την περίπτωση το ακίνητο πιθανόν είναι χαρακτηρισμένο σαν αγνώστου ιδιοκτήτη και πρέπει πάλι ο πολίτης η εκπρόσωπός του να έλθει σε επαφή με την υπηρεσία του Κτηματολογίου (τηλεφωνικά, internet, αυτοπρόσωπη παρουσία) ώστε να γίνουν οι οι αρχικές εγγραφές.

Από την PanHellenicPost.com θα σας ενημερώνουμε τακτικά για το Κτηματολόγιο (προθεσμίες και διαδικασίες) και για άλλα θέματα που αφορούν τους Ομογενείς.

*Το άρθρο επιμελήθηκε το Δικηγορικό Γραφείο Οικονομοπούλου και Συνεργάτες (Χρήστος Χαλμούκος Οικονομολόγος ΜΒΑ) oikonomopoulou.gr