Μνημόσυνο γιὰ τὸν Στρατηγό Γεώργιο Γρίβα

Στὶς 8 Δεκεμβρίου 2013, ἡμέρα Κυριακή καὶ ὣρα 10.30, θὰ  τελεσθεῖ Ιερατικό Μνημόσυνο γιὰ τὸν Στρατηγό Γεώργιο Γρίβα –Διγενή, Ίδρυτή

καὶ Ἀρχηγό τῆς Εθνικῆς Άντιστασιακῆς Ὀργανώσεως «Χ» καὶ γιὰ τοὺς Ὑπέρ Πίστεως καὶ Πατρίδος Πεσόντες Μαχητές αύτῆς.

Τὸ μνημόσυνο θὰ τελεσθεῖ στὸν Ἰερό Ναό τοῦ Ἀγίου Γεωργίου Καρύτση,  στὶς 10.30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στὴν Αἲθουσα Διαλέξεων ‘’ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ’’ ,  ( Ὁδός Πανεπιστημίου 64, 6ος Ὂροφος), πανηγυρική ἐκδήλωση γιὰ τὸν «ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΝ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟ», μὲ ὁμιλητή τὸν ἀντιπρόεδρο τοῦ Συνδέσμου μας, κ. Σπύρο Σταυρόπουλο.

Ἡ παρουσία σας στὶς ἐκδηλώσεις τοῦ Συνδέσμου μας εἶναι ΠΟΛΥΤΙΜΗ.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ὁ Πρόεδρος Ἡ Γενική Γραμματέας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑΣ ΘΩΜΑΪΣ ΠΑΡΙΑΝΟΥ