Στην Επιτροπή Αναφορών το “κούρεμα” των Ολομόγων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΛΑ.Ο.Σ κ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

Ο Ευρωβουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ κ. Νικόλαος Σαλαβράκος επέτυχε κατά την συνεδρίαση των συντονιστών της Επιτροπής Αναφορών της 20ης Ιανουαρίου να συζητηθεί ως κατεπείγον το θέμα του αδίκου και παράνομου κουρέματος των Ελληνικών ομολόγων που κατέχουν Έλληνες μικροομολογιούχοι. Η εισήγηση του κ. Σαλαβράκου έλαβε την υποστήριξη όλων των πολιτικών ομάδων και αναμένεται να συζητηθεί η αναφορά στην παρούσα σύνοδο στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 1 Απριλίου του 2014. Το ζήτημα άφορα χιλιάδες μικροομολογιούχους και αναμένεται η Επιτροπή να δώσει σημαντική γνώμη επί του θέματος για την πορεία των διεκδικήσεων τους.