Ανατροπές στη φορολογία των Ι.Χ.

Φοροελαφρύνσεις για εκατομμύρια ιδιοκτήτες αυτοκινήτωνπεριλαμβάνει το φορολογικό νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τις επόμενες ημέρες με στόχο την τόνωση των πωλήσεων του κλάδου, την ανάσχεση κατάθεσης πινακίδων κυκλοφορίας από ιδιώτες καταναλωτές αλλά και από επαγγελματίες του χώρου, την αποκατάσταση αδικιών και βέβαια την αύξηση των κρατικών εσόδων.

 

Τα θέματα που έχουν εξεταστεί και αφορούν στα αυτοκίνητα περιλαμβάνουν:

 

– μείωση των Τεκμηρίων Διαβίωσης κατά 30%,

– μείωση του Φόρου Πολυτελούς Διαβίωσης κατά 30%,

– αλλαγή του τρόπου φορολόγησης στη χρήση των εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων,

– ενεργοποίηση και πάλι των πινακίδων «ΔΟΚ» για τους επαγγελματίες του κλάδου,

– «απενεργοποίηση» των πινακίδων «Μ» από τις εφορίες,

– προκαταβολή των Τελών Κυκλοφορίας με σημαντικές εκπτώσεις αλλά και αλλαγές στην καταβολή των Τελών για Ι.Χ. που βρίσκονται σε φορολογική ακινησία (κατατεθειμένες πινακίδες) ή καινούργια που ταξινομούνται κατά το δεύτερο εξάμηνο του κάθε έτους,

– κατάργηση της καταβολής των Τελών στα Ι.Χ. που έχουν κατατεθειμένες πινακίδες και οδεύουν προς εξαγωγή

– αλλαγές στη χρήση των εταιρικών αυτοκινήτων με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, υψηλά πρόστιμα στους κατόχους επαγγελματικών αυτοκινήτων που τα χρησιμοποιούν ως Ι.Χ. και τα οχήματα που έχουν στην κατοχή τους οι εμπορίες αυτοκινήτων αλλά και οι εταιρείες χρονομίσθωσης και ενοικίασης θα εξαιρούνται από τον νόμο περί υποχρεωτικής ασφάλισής τους.

 

Επίσης σύμφωνα με την «Ημερησία» το μέτρο της απόσυρσης θα λήγει στις 31 αντί για 20 Δεκεμβρίου, ενώ παράλληλα θα παρέχεται δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις περί επιστροφών και για τα οχήματα για τα οποία έχουν κατατεθεί αιτήσεις επιστροφής του Τέλους Ταξινόμησης από ενδιάμεσους εμπόρους αυτοκινήτων, στους οποίους μεταβιβάστηκαν τα υπό κρίση οχήματα με ολόκληρο το ποσό του Τέλους Ταξινόμησης, τηρουμένων, κατά τα λοιπά, των ισχυουσών διατάξεων.

 

Οσον αφορά στην αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του Τέλους Ταξινόμησης εξετάστηκε να αλλάξει και να υπολογίζεται με βάση την αξία λιανικής αντί της εργοστασιακής αλλά εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων δεν θα αλλάξει προς το παρόν.

 

Ο Φόρος Πολυτελείας επιβάλλεται σε καινούργια και εισαγόμενα αυτοκίνητα με εργοστασιακή αξία από 20.000 ευρώ και άνω. Το ισχύον μέτρο δεν απέφερε τα αναμενόμενα έσοδα στο Δημόσιο, με αποτέλεσμα το κράτος να χάνει εκατομμύρια ευρώ.

 

Πηγή : inews