Επεκτείνονται οι δικτυακές υποδομές ΥΠΕΞ και Πρεσβειών – Προξενείων

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Κυριάκος Γεροντόπουλος, υπέγραψε, σήμερα, Τρίτη 6 Μαΐου, προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και τη βελτίωση και επέκταση των δικτυακών υποδομών του Υπουργείου Εξωτερικών και των Αρχών Εξωτερικού (πρεσβείες, προξενεία).

Το έργο είναι εθνικής σημασίας, καθώς επιτυγχάνεται η έγκαιρη αξιοποίηση και απορρόφηση κοινοτικών πόρων του ΕΣΠΑ, προς όφελος της αναβάθμισης των επικοινωνιών και των δικτύων του ΥΠΕΞ, καθώς και ο απολύτως αναγκαίος εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης τεχνικής υποδομής.

Η συγχρηματοδότηση από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΠΑ) ανέρχεται σε 4.325.000 Ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 95% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Το Δημόσιο, με συμμετοχή από τον κρατικό προϋπολογισμό μόνον 5%, εξοικονομεί τεράστιους πόρους και αποκομίζει πολλαπλάσια οφέλη. Κι αυτό γιατί το συγκεκριμένο έργο θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε τα επόμενα χρόνια, οπότε θα επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό, αφού από αυτόν θα έπρεπε να διατεθούν τα απαραίτητα χρήματα, ενώ τώρα αξιοποιούνται ευρωπαϊκά κονδύλια του ΕΣΠΑ.

Mε το έργο θα ολοκληρωθεί η πλήρης ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ), το οποίο ενοποιεί και διαχειρίζεται όλες τις πληροφορίες του Υπουργείου, υποστηρίζοντας την ηλεκτρονική λήψη και αποστολή εγγράφων στο σύνολο των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων εντός και εκτός της χώρας, καθώς και στο σύνολο των αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας (πρεσβείες, προξενεία). Κι αυτό θα γίνεται με απόλυτη ασφάλεια, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για συγκεκριμένες κατηγορίες εγγράφων και πληροφοριών.

Επιπλέον, θα ικανοποιηθούν οι προδιαγραφές του Πλαισίου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, θα εκσυγχρονισθεί η τεχνική υποδομή των επικοινωνιών μεταξύ των Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας με την Κεντρική Υπηρεσία και θα ξεπερασθούν υφιστάμενα, χρόνια τεχνικά προβλήματα. Παράλληλα θα μειωθεί σε τεράστιο βαθμό το κόστος των επικοινωνιών και θα υπάρξει μεγάλο οικονομικό όφελος από εξοικονόμηση φυσικών πόρων (χαρτιού και γενικότερα έντυπου υλικού), τηλεπικοινωνιακού κόστους και ανθρωποωρών.

Το έργο έχει περάσει από στάδια αλλεπάλληλης επεξεργασίας για την ορθή του κοστολόγηση, καθώς και από δημόσια διαβούλευση, ενώ έχει ελεγχθεί από τις νομικές υπηρεσίες του ΥΠΕΞ. Ο σχεδιασμός του ξεκίνησε το 2011 με τη σύσταση ειδικής ομάδας για την υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκόμενων Διευθύνσεων του Υπουργείου. Η πρόταση εγκρίθηκε, τον Μάιο του 2012, από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση του Υπουργείου Ανάπτυξης και το σχέδιο προκήρυξης, αφού ελέγχθηκε τόσο από νομικής όσο και από τεχνικής πλευράς, εγκρίθηκε, τον Ιανουάριο του 2014, από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

Σημειωτέον ότι, έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια εξεύρεσης του χαμηλότερου κόστους για κάθε κατηγορία δαπάνης, όπως προκύπτει από το φύλλο αναλυτικής κοστολόγησης. Το συνολικό κόστος του έργου μειώθηκε σε σημαντικό βαθμό και από το γεγονός ότι η τεχνική περιγραφή και όλη η εργασία προετοιμασίας των τευχών για τον διαγωνισμό έχουν γίνει αποκλειστικά από το ειδικευμένο προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών.