ΤΣΙΜΠΙΜΑΤΑ: Κάλιο αργά, παρά ποτέ!

Καλά δημοσιογραφικά …ξυπνητούρια!melissa1-90x90

Κάλιο αργά παρά ποτέ!

Ψυχραιμία …αφεντικό!!!

Οσονούπω και οι αλλαγές των …αλλαγών! Μιά και καλή! Για οικονομία σε φαιά ουσία και σε χαρτί!