Πρόγραμμα Γραμματείας Ν.Δ για τον Απόδημο Ελληνισμό

Ως Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού καταθέτουμε (επικαιροποιούμε) τις προτάσεις μας για το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
Η Νέα Δημοκρατία είναι το πρώτο Ελληνικό κόμμα που τόλμησε και πραγματοποίησε δύο Συνέδρια Οικουμενικού Ελληνισμού ( Ιούνιος 2010 και 2013).
Και δεν το έκανε μονοκομματικά. Το έκανε για όλους τους Έλληνες, για όλα τα θέματα, τα οποία καίνε τους απόδημους Έλληνες.
Η πρωτοβουλία πρόεκυψε από την βαθειά πίστη της Νέας Δημοκρατίας, στον καθοριστικό ρόλο που επιτέλους πρέπει να διαδραματίσει η Ελληνική ομογένεια στην πορεία της πατρίδας μας.
Εστιάζουμε σε αυτά που θέλουμε και τα οποία θα γίνουν πράξη και είναι πολλά.
Ο Έλληνας της Διασποράς είναι και πρέπει να παραμείνει πρωτίστως  Έλληνας.
Προηγείται ένας σύντομος απολογισμός των πεπραγμένων της κυβέρνησης συνεργασίας κατά την θητεία της οποίας αντιμετωπίσαμε άμεσα, επείγοντα θέματα της ομογένειας όπως:

  • Κρατήσαμε τα σχολεία στο εξωτερικό ανοικτά
  • Ξεκινήσαμε, μετά από είκοσι πέντε χρόνια και παρά την οικονομική κρίση, την ανέγερση του «Παλλαδίου Κέντρου Γλώσσας και Πολιτισμού» στην καρδιά του Μονάχου.
  • Ενισχύσαμε σημαντικά τις έδρες Ελληνικών σπουδών στα Πανεπιστήμια Εξωτερικού.
  • Ξεκινήσαμε την εξ΄ αποστάσεως επιμόρφωση για το επιτόπιο εκπαιδευτικό προσωπικό στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης
  • Προχωρήσαμε στην δημιουργία ενός σύγχρονου θεσμικού φορολογικού πλαισίου για τους Έλληνες του εξωτερικού, μετά από εξαντλητικό διάλογο με τους Αποδήμους
  • Επαναφέραμε τα προγράμματα κατασκηνώσεων και επισκέψεων φοιτητών και σπουδαστών Ελληνικής καταγωγής στην πατρίδα.
  • Αντιμετωπίσαμε αποτελεσματικά και έγκαιρα σημαντικές κρίσεις σε χώρες ( Λιβύη, Αίγυπτος, Ουκρανία) με έντονη παρουσία Ελλήνων ομογενών.
  • Ενισχύσαμε την ανοιχτή και διαρκή επικοινωνία με τα Ελληνορθόδοξα Πατριαρχεία.
  • Είναι έτοιμο το νομοσχέδιο, το οποίο έχει την συντριπτική αποδοχή του Ελληνισμού, για την ανασυγκρότηση του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) μετά από ουσιαστική διαβούλευση δύο ετών με όλους τους θεσμικούς φορείς της ομογένειας και με σημαντικές προσωπικότητες του Ελληνισμού.

Η πρόωρη πτώση της κυβέρνησης συνεργασίας με αφορμή την μη εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, έχει αφήσει ανοικτά σημαντικά θέματα τα οποία ως Νέα Δημοκρατία είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά με προτάσεις και θέσεις που έχουν προκύψει μέσα από διαβούλευση με την ομογένεια.

Εθνική και Στρατηγική επιλογή η Πολιτική για τον Αποδήμου Ελληνισμού:

Απαιτείται αλλαγή φιλοσοφίας στην προσέγγιση και αξιοποίηση της Ελληνικής ομογένειας. Η ομογένεια θα πρωτοστατήσει στη χάραξη μακρόπνοης στρατηγικής, σε συνεργασία με την Ελληνική πολιτεία, σχεδιάζοντας τα βήματα, τις δράσεις και το μέλλον του απόδημου ελληνισμού όχι με βάση το σήμερα αλλά για την επόμενη 20ετία. Στο εξής θα πρέπει να συζητάμε για Πολιτική Αποδήμων και εθνικό μάρκετινγκ, με σαφείς στόχους προβολής της πατρίδας μας και αξιοποίησης του ομογενειακού ανθρωπίνου δυναμικού.

Για μας ομογένεια σημαίνει Ελλάδα.

Με σωστή καταγραφή των διαθέσιμων μέσων,  προχωρήσαμε στη χάραξη μιας στρατηγικής για την αξιοποίηση της ελληνικής διασποράς, με την διατύπωση μιας συνολικής πρότασης με βάση τα νέα δεδομένα και γνώμονα την ουσιαστική και αποτελεσματική ενσωμάτωση των απανταχού Ελλήνων με τον εθνικό κορμό
Με σκληρή δουλειά, αποφασιστικότητα και όραμα για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό μπορούμε να πετύχουμε και θα πετύχουμε.
Οι βασικοί άξονες για την αξιοποίηση της Ελληνικής ομογένειας, την ουσιαστική και αποτελεσματική της ένταξη στον Εθνικό κορμό είναι:

1) Ψήφος των Αποδήμων:
Η Νέα Δημοκρατία πίστευε και πιστεύει στην αναγκαιότητα άμεσης συμμετοχής των ομογενών στις εθνικές εκλογές.
Η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα περιλαμβάνει στο πρόγραμμά της την δυνατότητα ψήφου στους αποδήμους Έλληνες εδώ και πολλά έτη.
Η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση το 2008 εισηγήθηκε την Ψήφο των Αποδήμων, άλλα λόγω της αυξημένης πλειοψηφίας που απαιτείτο, δεν έγινε νόμος γιατί η τότε αντιπολίτευση (συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΡΙΖΑ) το καταψήφισε  
Είναι άμεση και επιτακτική η ανάγκη,  δια της ψηφίσεως σχετικού εκτελεστικού νόμου, με τη συναίνεση των 2/3 της Βουλής, παροχής δικαιώματος ψήφου στους Έλληνες πολίτες, που κατοικούν στο εξωτερικό στις βουλευτικές εκλογές.
Ο ελληνισμός της διασποράς μπορεί και πρέπει να έχει τη δική του φωνή και εκπροσώπηση!

2) Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση των Αποδήμων Ελλήνων:
Μπορέσαμε να κρατήσουμε ανοικτά τα σχολεία, έστω και με προβλήματα. Ταυτόχρονα έχει γίνει αποτύπωση της κατάστασης, έχει γίνει διαβούλευση με όλους τους θεσμικούς φορείς για την Ελληνόγλωσση εκπαίδευση και είμαστε έτοιμοι για την οριστική και μακρόπνοη λύση του θέματος.
Κεντρικός στόχος: Να διατηρήσουμε ζωντανή τη γλώσσα μας, τη παράδοση και το πολιτισμό μας στα Ελληνόπουλα όλων των γενεών και να δημιουργήσουμε ένα νέο κίνημα Φιλελληνισμού.
Ενέργειες:
Δημιουργία ενός και μόνο φορέα που έχει την ευθύνη χάραξης και άσκησης της πολιτικής για την Ελληνόγλωσση παιδεία στο εξωτερικό.
Άμεση ένταξη της εξ΄αποστάσεως εκπαίδευσης στην εθνική στρατηγική, σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή κοινότητα.
Αξιοποίηση και προώθηση όλων των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών  προγραμμάτων και προγραμμάτων ανταλλαγής μαθητών – σπουδαστών – φοιτητών.
Θεσμοθέτηση θερινών σχολείων με υπερεντατικά μαθήματα Ελληνικής γλώσσας για ομογενείς και φιλέλληνες.
Εντονότερη συνεργασία με όλα τα Ελληνορθόδοξα Πατριαρχεία και τις αυτοκέφαλες εκκλησίες για τη στήριξη της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης ανά τον κόσμο.
Δημιουργία βαθμίδων πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. ( Γνώση  – Διδασκαλία ) και δημιουργία ταχύρρυθμων τμημάτων εκμάθησης και διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας από ομογενείς (δημιουργία μητρώου ομογενών εκπαιδευτικών). Ανάγκη πρόσθετης επιμόρφωσης ομογενών διδασκόντων, που θα στηρίξουν σε βάθος χρόνου την ελληνόφωνη εκπαίδευση..
Συνέχιση και εντατικοποίηση της προσπάθειας για την δίγλωσση εκπαίδευση με την ένταξη των Νέων Ελληνικών, σε σχολεία που συγκεντρώνουν μικρό ή και μεγάλο αριθμό Ελληνοπαίδων.
Στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση ο προσανατολισμός συμπυκνώνεται στην  προώθηση και στήριξη των Ελληνικών εδρών στα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού.

3) Οργανώσεις των Αποδήμων Ελλήνων:
Προχωράμε στην άμεση κατάθεση του νομοσχεδίου για την αναβάθμιση και ανασυγκρότηση του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.), με τη στήριξη όλων των ομογενών και τη σταδιακή οικονομική του αυτοτέλεια, γεγονός που θα οδηγήσει στην συσπείρωση όλων των φιλελληνικών δυνάμεων εντός ενός σαφούς και ενισχυμένου νομικού πλαισίου.
Δημιουργία και καθιέρωση του Μητρώου των Αποδήμων Ελλήνων με την καταγραφή όλου του ομογενειακού δυναμικού της πατρίδας μας.

4) Πρεσβείες και Προξενεία:
Είναι επιτακτική ανάγκη ο άμεσος επαναπροσδιορισμός της δομής και λειτουργίας των πρεσβειών και των προξενείων. Εάν δεν πετύχουμε ο Απόδημος Έλληνας να “νοιώθει” το προξενείο σαν το σπίτι του, έχουμε αποτύχει.
Προτείνουμε
Εκσυγχρονισμό και αναδιοργάνωση των πρεσβειών και προξενείων μας στο εξωτερικό.
Αξιοποίηση της τεχνολογίας για διεύρυνση των υπηρεσιών των Προξενικών καταστημάτων με άμεση διασύνδεση τους με το υπουργείο Εσωτερικών που θα επιλύουν άμεσα και γρήγορα ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, εργασιακά , επενδυτικά, στρατολογικά κ.α. προβλήματα.
Επανασύσταση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Αποδήμων (Κ.Ε.Π.Α.)

5) Απόδημοι Έλληνες και Εκκλησία:
Η βαρύνουσα σημασία του πολυδιάστατου χαρακτήρα των Πατριαρχείων οδηγεί στην πολύπλευρη ανάληψη πρωτοβουλιών και στο συντονισμό ενεργειών, με στόχο την άμεση, ανοιχτή και διαρκή επικοινωνία και συνεργασία του ΥΠΕΞ με τα Πατριαρχεία. Επίσης συνεργασία με τους εκκλησιαστικούς φορείς για την επικοινωνία και επίλυση των προβλημάτων.
Η εκκλησία αποτελούσε πάντα τον συνδετικό κρίκο της ομογένειας με την πατρίδα.
Για μας Ορθοδοξία σημαίνει Ελλάδα!

6) Απόδημοι Έλληνες και Οικονομία:
Σε όλες τις Εθνικές κρίσεις οι ομογενείς είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάκαμψη της πατρίδας, το ίδιο πιστεύουμε και θα επιδιώξουμε από την πλευρά μας να συμβεί και τώρα.
Κάναμε ένα σημαντικό βήμα και μέσα από την διαδικασία εξαντλητικού διαλόγου, ψηφίσαμε ως κυβέρνηση ένα ικανοποιητικό φορολογικό πλαίσιο για τους Αποδήμους, το οποίο όμως μπορούμε να το βελτιώσουμε περαιτέρω.
Προτείνουμε
Σαφές θεσμικό και φορολογικό πλαίσιο για την προσέλκυση και αξιοποίηση επενδύσεων ομογενών στην Ελλάδα, καθώς και απλοποίηση των διαδικασιών για την σύσταση, επέκταση και επιδότηση των εταιρειών.
Τη σύσταση ειδικού φορέα για την αξιοποίηση των επενδύσεων των ομογενών στην Ελλάδα.
Επίσης
Στον τουρισμό οι ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού ήδη συμβάλλουν με ατομικές πρωτοβουλίες στην ενίσχυση του. Απαιτείται όμως η οργανωμένη και σωστή ενημέρωση και αξιοποίηση τους για να μπορούν να ενισχύουν καθοριστικά στην προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, με παράλληλα αξιοποίηση ειδικών προγραμμάτων για τον πολιτιστικό, θρησκευτικό, ιατρικό-ιαματικό τουρισμό κτλ.

7) Απόδημος Ελληνισμός  και Αγροτικός τομέας
Σύνδεση του αποδήμου ελληνισμού με τον πρωτογενή αγροτικό τομέα παραγωγής της πατρίδας μας, που αποτελεί σημαντική πλουτοπαραγωγική πηγή με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.
Προώθηση εξαγωγών Ελληνικών ποιοτικών αγροτικών προϊόντων (ολοκληρωμένης Διαχείρισης και Βιολογικής Γεωργίας) με την συνεργασία Συλλογικών Φορέων των Αποδήμων Ελλήνων στη χώρα διαμονής και εργασίας τους, όπως και η επιχορήγηση συνεργασιών ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων προϊόντων Φυτικής ή Ζωικής  προέλευσης  με Έλληνες  επιχειρηματίες του Εξωτερικού.

8) Δικαιώματα των Αποδήμων Ελλήνων:
Απλοποίηση της ασφαλιστικής και υγειονομικής νομοθεσίας, κυρίως μέσω της ενίσχυσης και νομοθετικής παρέμβασης στις διμερείς διακρατικές συμφωνίες της Ελλάδας με τις χώρες διαμονής..
Κατοχύρωση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των Ελλήνων. Προάσπιση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων των ομογενών ως ευρωπαίων πολιτών ή πολιτών τρίτων χωρών.
Κατοχύρωση και αναγνώριση των Ακαδημαϊκών και Επαγγελματικών δικαιωμάτων των ομογενών.
Διασφάλιση του ιδιοκτησιακού  καθεστώτος αγροτικών εκτάσεων των Αποδήμων  Ελλήνων και η θεσμοθέτηση πλαισίου αξιοποίησης τους