41,6% αύξηση των επισκεπτών από ΗΠΑ, 9,8% από Αυστραλία

Κατά 20,8% αυξήθηκαν οι αφίξεις από το εξωτερικό στην Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ελ. Στατ).

Συνολικά, την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2015 καταγράφηκαν 7.565.697 αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, έναντι 6.264.037 το 2014. Το μεγαλύτερο μερίδιο των αφίξεων -σε ποσοστό 86,1%- καταγράφηκαν από την Ευρώπη, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 21,8%, ποσοστό που ανεβαίνει σε 32,4% για τις αφίξεις από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τις χώρες εκτός Ευρώπης, σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε στην είσοδο μη κατοίκων από τις ΗΠΑ (41,6%) και από την Τουρκία (21%).

Άνοδο της τάξης του 9,8% σημείωσαν και οι αφίξεις από την Αυστραλία στην Ελλάδα, καθώς την υπό εξέταση περίοδο καταγράφηκαν 48.809 αφίξεις, έναντι 44.449 το 2014.

Η μεγαλύτερη αύξηση αφίξεων στην Ελλάδα σημειώθηκε από την Σλοβακία, με το σχετικό ποσοστό να εκτοξεύεται στο 633% (29,634 αφίξεις το 2015, έναντι 4.041 το 2014), ενώ εντυπωσιακή αύξηση παρουσίασαν οι αφίξεις από την Μάλτα (320,6%), την Αίγυπτο και το Σουδάν (206,9%), την Ουγγαρία (179,4%), τη Βουλγαρία (149,5%) και την Βραζιλία (117,3%). Μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυξημένες ήταν οι αφίξεις από την τη Γερµανία (23,5%), το Ηνωµένο Βασίλειο (18,0%), την Ιταλία (64,6%) και τη Γαλλία (12,5%).

Σημαντική μείωση, της τάξης του 73,8, παρατηρήθηκε στην άφιξη μη κατοίκων από την Ιαπωνία (3.455 αφίξεις το 2015, έναντι 13.167 το 2014), αν και σε απόλυτους αριθμούς, σημαντικότερη είναι η μείωση κατά 60,6% των αφίξεων από την Ρωσία (150.623 έναντι 382.451). Μειώθηκαν επίσης οι αφίξεις από την Ισλανδία (-70,5%), το Ισραήλ (-52,8%), την Νότια Κορέα (-50,2%), την Ισπανία (-32%) και την Νορβηγία (-31,8%).

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1,5 ΕΚ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αναφορικά µε το µέσο µεταφοράς και το σταθµό εισόδου, κατά τη συγκεκριµένη χρονική

περίοδο, παρατηρείται ότι οι περισσότερες αφίξεις έγιναν οδικώς (2.731.234 αφίξεις) και αεροπορικώς (4.622.472 αφίξεις). Οι

κύριοι σταθµοί εισόδου που συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο ποσοστό κίνησης, οδικώς, είναι

ο Προµαχώνας (9,0% των αφίξεων, ή 680.764 αφίξεις) και οι Εύζωνοι (7,2%, ή 545.575 αφίξεις). Όσον αφορά στις αφίξεις αεροπορικώς, το Aεροδρόµιο Αθηνών συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό κίνησης (21,4%), καταγράφοντας την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015 1.620.264 αφίξεις και ακολουθούν τa Aεροδρόµιa Ηρακλείου (9,1%) και τΡόδου (6,7%).

Οι αφίξεις από Αυστραλία έγιναν στην συντριπτική τους πλειοψηφία από αέρος, με τον αριθμό των αφίξεων στο αεροδρόμιο των Αθηνών να ανέρχεται σε 47.448, ενώ 1.031 μη κάτοικοι Ελλάδας έφτασαν από την Αυστραλία διά θαλάσσης.

Η «Έρευνα Συνόρων» πραγµατοποιείται από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), και συγκεντρώνει µεταξύ άλλων και στοιχεία για τις «Αφίξεις µη κατοίκων στην Ελλάδα». Η ΤτΕ, στο πλαίσιο της κατάρτισης του ισοζυγίου πληρωµών της Χώρας, διενεργεί από το 2003 σε µηνιαία βάση δειγµατοληπτική «Έρευνα Συνόρων» για την εκτίµηση των ταξιδιωτικών δαπανών µη κατοίκων στην Ελλάδα και των αντίστοιχων δαπανών Ελλήνων στο εξωτερικό, από την οποία προκύπτουν και στοιχεία για τις «Αφίξεις µη κατοίκων

στην Ελλάδα». Η έρευνα καλύπτει την κίνηση των ταξιδιωτών, εξερχοµένων και εισερχοµένων, σε κάθε είδος (τύπο) συνοριακού σταθµού (αεροδρόµια, λιµάνια, οδικά και σιδηροδροµικά συνοριακά σηµεία) και επιτρέπει την εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων για την οικονομία της Ελλάδας. Είναι σαφές ότι οι αντίστοιχοι αριθμοί για το δεύτερο εξάμηνο του 2015 θα είναι υψηλότεροι, καθώς εκεί θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία που θα αφορούν την υψηλή τουριστική περίοδο των μηνών Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 2015.