Νέες προτάσεις για το Νομοσχέδιο για την Παιδεία Αποδήμων

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Αθήνα. Τα δημοσιεύματα της Panhellenic Post γύρω από το μείζον θέμα της ελληνόγλωσσης Παιδείας των ελληνόπουλων του εξωτερικού, έχουν ευαισθητοποιήσει τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς κύκλους της ομογένειας οι οποίοι αντιδρώντας στον αποκλεισμό τους από τη σύνθεση της σχετικής Επιτροπής των Υπουργείων Παιδείας και Εξωτερικών στέλνουν προτάσεις μέσω της ηλεκτρονικής μας εφημερίδας.

Έτσι, τρεις νέες προτάσεις για τα μέλη της Επιτροπής που έχει αντικείμενο την κατάρτιση του Νομοσχεδίου για την Παιδεία των Αποδήμων Ελλήνων, έφθασαν στο e mail της Panhellenic Post. Οι προτάσεις αφορούν την οικονομική διαφάνεια και την πολιτική ανεξαρτησία που πρέπει να ισχύσουν  στο χώρο της Ελληνόγλωσσης Παιδείας στην Αμερική.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΡΗΡ, ήδη έχει ξεκινήσει μία «μουρμούρα» στην ομογένεια για το εάν για ένα θέμα που αφορά το μέλλον των παιδιών τους έπρεπε αφενός να συσταθεί  μία «κλειστή» στην ομογένεια Επιτροπή και, αφετέρου, εάν αυτά τα θέματα που αφορούν ευρέως τον απανταχού ελληνισμό -και όχι τον εντός συνόρων ελληνισμό- μπορούν να αποτελούν αντικείμενο χειρισμού από ένα κόμμα και μία κυβέρνηση και όχι από μία διακομματική επιτροπή «σοφών» με εθνική στρατηγική και στόχευση.

Παραθέτουμε τις νέες προτάσεις.  Προέρχονται από τον Καθηγητή κ. Δημοσθένη Τριανταφύλλου, από τη Νέα Υόρκη, με την «προειδοποίηση» ότι θα ακολουθήσουν και άλλες!

Οι προτάσεις

Α.

Όταν λειτουργούσε το περιβόητο ΣΑΕ το Ελληνικό Κράτος το χρηματοδοτούσε και για θέματα Παιδείας.  Ποτέ δεν υπήρξε διαφάνεια ούτε παρουσιάστηκε απολογισμός στον ομογενειακό Τύπο που να αποκαλύπτει στην Ομογένεια το ποσό της χρηματοδότησης για Θέματα Ελληνόγλωσσης Παιδείας στην Αμερική.

Αποτέλεσμα: Ουσιώδη    προβλήματα παραμένουν άλυτα.

Για να υπάρξει εμπιστοσύνη , πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και έλεγχος από άτομα ανεξάρτητα!

Β.

Πρόσωπα που είχαν αναμειχθεί και υπηρέτησαν σε Επιτροπές του ΣΑΕ στο παρελθόν να μην τους επιτραπεί να αναμειχθούν ξανά σε διοικητικές θέσεις.

Εμείς εδώ στην Αμερική, γνωρίζουμε πολύ καλά ποια άτομα υπηρέτησαν σε Επιτροπές του ΣΑΕ για πολλά χρόνια.

Θα μπορούσαμε να ενημερώσουμε αντικειμενικά και ορθολογικά την Επιτροπή.

Χρειαζόμαστε νέο επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό ελεύθερο από τις αποτυχίες του παρελθόντος και ανεξάρτητο από ιδεολογίες , συμφέροντα, αυτό προβολές και πάθη , ώστε να προσφέρουν αντικειμενική κρίση και επιστημονική διορατικότητα.

Ο Σύλλογος των Ελλήνων Εκπαιδευτικών ” Ο Προμηθεύς” θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μια εποικοδομητική επικοινωνιακή και ενημερωτική γέφυρα με την Επιτροπή του Νέου Νομοσχεδίου.

Γ.

Τα Προξενεία σε κάθε χώρα θα πρέπει να αποκαλύπτουν τα ονόματα των φορέων που χρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Κράτος , μέσω διαφόρων Υπουργείων, στους ομογενείς  που ζητούν πληροφορίες για το θέμα αυτό.

Ποιος ελέγχει τις χρηματοδοτήσεις του Ελληνικού Κράτους σε φορείς του εξωτερικού;

Αν είναι γνωστή η επιχορήγηση και για ποιον σκοπό έγινε, τότε μπορεί να γίνει και ο σωστός έλεγχος!

Συμπερασματικά , πρέπει να υπάρχει μηχανισμός που να ελέγχει και να αξιολογεί όλες τις χορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις στο εξωτερικό για οποιοδήποτε εκπαιδευτικό θέμα.

Υπάρχουν και ορισμένοι Οργανισμοί που χρησιμοποιούν διάφορες ονομασίες σχετικές με την Παιδεία κατ’ ευφημισμό, χωρίς αντίκρισμα σε πράξη.