Στις 17 Ιουνίου η συζήτηση της αίτησης αναστολής του Mega για τη χορήγηση των τηλεοπτικών αδειών

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχουν προσφύγει οι οι τηλεοπτικοί σταθμοί Alpha, Antenna, Epsilon TV (E-TV), Mega Channel, Skai, Star Channel και η Ένωση Ιδιοκτητών Τηλεοπτικών Σταθμών. Επίσης, στο ΣτΕ για άλλους όμως λόγους έχει προσφύγει και ο Κυπριακός τηλεοπτικός σταθμός «Ο Λόγος» (Mega Κύπρου) που ζητεί να εκπέμπει και στην Ελλάδα με την κυπριακή άδεια που ήδη έχει. Η προσφυγή του έχει ήδη συζητηθεί και αναμένεται η απόφαση.

Ωστόσο, προς το παρόν, προσδιορίστηκε μόνο η αίτηση του Mega και όχι των άλλων τηλεοπτικών σταθμών, ενώ, δεν έχει οριστεί και όλων των κυρίων προσφυγών που έχουν κατατεθεί από τους μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς.

Συγκεκριμένα, με τις προσφυγές ζητείται να ανασταλεί και να ακυρωθεί ο νόμος 4339/2015,και οι εξής πέντε αποφάσεις :
1.Του υπουργού Επικρατείας με αριθμό 4297/2016 γι την «μεταβίβαση επιμέρους αρμοδιοτήτων της διαγωνιστικής διαδικασίας αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψεως εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου στην Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας».
2.Του υπουργού Επικρατείας με αριθμό 7230/2016 για την «μεταβίβαση αρμοδιότητας στην Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψεως εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition)».
3.Του Γενικού Γραμματέα Ενημερώσεως και Επικοινωνίας (Α. Π.7752/8.4.2016) με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σταθμισμένα κριτήρια για την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της διενέργειας της διαδικασίας αδειοδοτήσεως παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψεως εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου σε εφαρμογή των άρθρων 5 παρ. 6 και 6 παρ. 5 ν. 4339/2015 και με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προσφορές.
4.Των υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας με αριθμό 7984/2016 για τον «καθορισμός τιμής εκκλήσεως για τις δημοπρατούμενες άδειες παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψεως εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition)».
5.Των υπουργών Εργασίας, Υποδομών και Επικρατείας με αριθμό 7577/2016 για τον καθορισμό ελάχιστου αριθμού εργαζομένων πλήρους απασχόληση ανά ειδικότητα των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψεως εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου.

Τι υποστηρίζεται στις προσφυγές :

Όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί στρέφονται κατά όλων των αποφάσεων του κ. Παππά  που αφορούν το  «καυτό» θέμα των αδειών και κατά κύριο  λόγο, την από 1.3.2016 απόφαση του (4297/2016) υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά, με την οποία μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της διαγωνιστικής διαδικασίας των αδειών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής «ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας» και παράλληλα ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Μεταξύ άλλων στις προσφυγές υποστηρίζεται ότι τόσο ο νόμος 4339/2015 όσο και η 4297/1.3.2016 απόφαση του κ. Παππά με την οποία μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της διαγωνιστικής διαδικασίας  των αδειών τηλεόρασης στη Γενική Γραμματεία  Ενημέρωσης παρακάμπτοντας έτσι το κατά το Σύνταγμα αρμόδιο ΕΣΡ, είναι αντισυνταγματικές και αντίθετες στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ),  όπως επίσης είναι αντίθετες  στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία.

Επίσης, υποστηρίζουν ότι ο υπουργός Επικρατείας αναρμοδίως και παρανόμως εξέδωσε τις επίμαχες υπουργικές αποφάσεις, καθώς ο νόμος 4339/2015 προσκρούει στιςεπιταγές του άρθρου 15 του Συντάγματος που καθιστά αποκλειστικά αρμόδιο για τη χορήγηση  των  αδειών στα κανάλια  το ΕΣΡ, υποστηρίζουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί. Παράλληλα, προσθέτουν ότι ο κ. Παππάς παραβιάζει και το άρθρο 14 του Συντάγματος που αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων ενημέρωσης, όπως και την  ΕΣΔΑ.

Τι ζήτημα θέτει επιπλέον το Mega Channel :

Στην προσφυγή του ο τηλεοπτικός σταθμός Mega Channel θέτει επιπρόσθετα και ζητήματα παράβασης της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, υποστηρίζοντας ότι σύμφωνα με το εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο η όλη διαδικασία αδειοδότησης, πλέον του ότι είναι αντίθετη στα Ευρωπαϊκά νομοθετικά δρώμενα είναι και αντισυνταγματική, λόγω της παράκαμψης του ΕΣΡ. Δεν παραλείπει πάντως να υπενθυμίζει το Mega Channel ότι μέτοχοί του είναι και εταιρείες που εδρεύουν σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όπως είναι το Λουξεμβούργο και η Κύπρος.

πηγή: newsit.gr

Print Friendly, PDF & Email