ΤΣΙΜΠΗΜΑΤΑ: Κάποιοι παρατηρούν…

melissa1-90x901Τυχαίο; Δεν νομίζω! Τεχνικό σφάλμα; Μα θα έσπευδαν να δώσουν εντολή να διορθωθεί πάραυτα. Και το χρήμα έχουν και την άρτια τεχνική υποδομή διαθέτουν, στην μεγάλη χώρα όπου δραστηριοποιούνται. Άρα, τι απομένει;

 

 

melissa1-90x901Δεν θα αποκαλύψουμε το όνομα ούτε την φίρμα. Δεν ενδιαφέρει ούτε ο πρώτος ούτε ο δεύτερος όρος του κλάσματος, αν με αυτή τη μορφή αναπαράστασης του πηλίκου της διαίρεσης δυο αριθμών, απεικονίσουμε το σημερινό αποδέκτη των «Τσιμπημάτων».

 

melissa1-90x901Αυτό που πιστεύουμε ότι  έχει μια ευρύτερη σημασία είναι η μεθοδολογία που ακολουθούν  ορισμένοι, ώστε να δημιουργούν γύρω τους μία αχλή εντυπωσιασμού η οποία καμία έχει σχέση με την πραγματικότητα.

 

 

melissa1-90x901Για να επιστρέψουμε στο αρχικό μας ερώτημα, άρα τι απομένει; πιστεύουμε πως βλέποντας ότι η σύγκριση δεν τους ευνοεί, και ότι η «καταγραφή» γκρέμιζε μάλλον παρά πρόσθετε έστω και ένα τόσα δα λιθαράκι στο μύθο που έχουν οικοδομήσει ως προς τη δυναμική τους, προτίμησαν να αφαιρέσουν το «μέτρημα» ώστε να μπορούν  να εξακολουθούν να  ισχυρίζονται ό,τι θέλουν. Όσο η αγορά τους το επιτρέπει ας το κάνουν. Απλώς, κάποιοι παρατηρούν…