Όλγα Σαραντοπούλου: Χρόνια πολλά στον Οικουμενικό Ελληνισμό

Η Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού

Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου

Εύχεται στον Οικουμενικό Ελληνισμό,

Χρόνια Πολλά

Η  Γεν. Γραμματέας του ΣΑΕ Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου

Είθε το Άγιο Φως της Ανάστασης να φωτίσει το δρόμο των Ελλήνων και να σηματοδοτήσει βήματα προόδου στην πορεία προς το πεπρωμένο της Ελλάδος, αφήνοντας πίσω τις κακές ημέρες της οικονομικής κρίσης.

Η Ομογένεια, διαρκής αρωγός και συμπαραστάτης βιώνει ήδη τη δική της άνοδο δημιουργώντας νέα επιτεύγματα στον πνευματικό, οικονομικό και κοινωνικό στίβο.

Χριστός Ανέστη