Στις ΜΚΟ «Praksis», «Μπορούμε» και στην Κατερίνα Παναγοπούλου τα βραβεία Ευρωπαίου Πολίτη για το 2017

Βρυξέλλες.- Μετά από πρόταση του Δ. Παπαδημούλη, η αρμόδια Επιτροπή συμφώνησε να δώσει κατ’ εξαίρεση και τρίτο βραβείο στην Ελλάδα, έναντι των δύο που της αναλογούν με βάση τον ισχύοντα κανονισμό.

Στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις «Praksis», «Μπορούμε» και στην Αικατερίνη Παναγοπούλου απονέμεται το βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη για το έτος 2017.

Η αρμόδια Επιτροπή Βραβείων συνεδρίασε χθες στις Βρυξέλλες και επεξεργάστηκε τις υποψηφιότητες που είχε καταθέσει η Εθνική Επιτροπή κάθε χώρας-μέλους της ΕE, για να καταλήξει στον τελικό κατάλογο βραβευθέντων.

Στην Ελλάδα αναλογούσαν συνολικά δύο βραβεία. Έπειτα, όμως, από πρόταση του Δημήτρη Παπαδημούλη, αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι μέλος της Επιτροπής, υπήρξε συμφωνία να δοθεί, κατ’ εξαίρεση, και τρίτο βραβείο στην Ελλάδα, έναντι των δύο που της αναλογούν με βάση τον ισχύοντα κανονισμό.

Η ελληνική επιτροπή αξιολόγησης είχε προτείνει, κατά σειρά, για δύο βραβεία τη ΜΚΟ «Praksis» και την Αικατερίνη Παναγοπούλου. Η πρόταση του Δημήτρη Παπαδημούλη έγινε ομόφωνα αποδεκτή από όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επιλογής των Βραβείων, με αποτέλεσμα να απονεμηθεί 3ο βραβείο και στην ΜΚΟ «Μπορούμε».

Με ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής τα Βραβεία στην Ελλάδα παίρνουν:

* Η ΜΚΟ «Praksis» – πρόταση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημ. Παπαδημούλη,

* Η Αικατερίνη Παναγοπούλου – πρόταση της ευρωβουλευτή της ΝΔ, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

* Η ΜΚΟ «Μπορούμε» – πρόταση του ευρωβουλευτή του Ποταμιού Μιλτιάδη Κύρκου.

Το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη είναι ένας θεσμός που θεσπίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2008. Με το βραβείο αυτό επιβραβεύονται δραστηριότητες ή δράσεις πολιτών, ομάδων, σωματείων ή οργανώσεων που έχουν επιδείξει εξαιρετική προσήλωση στην προαγωγή μιας καλύτερης αμοιβαίας κατανόησης και στενότερης ολοκλήρωσης μεταξύ των πολιτών των κρατών-μελών.

Για το έτος 2017, απονεμήθηκαν συνολικά 50 βραβεία σε φορείς και πολίτες από τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.