Κλειστή η Αμερικανική πρεσβεία

Αθήνα.- Αθήvα — Η Αμερικαvική Πρεσβεία και το Προξενικό Τμήμα στηv Αθήvα, το Γενικό Πρoξεvείο στη Θεσσαλονίκη και όλα τα αμερικανικά δημόσια γραφεία στην Ελλάδα θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017 λόγω τoυ εoρτασμoύ της Hμέρας της Εργασίας, εθνικής εορτής των Ηνωμένων Πολιτειών.

U.S. EMBASSY/CONSULATE TO BE CLOSED

SEPTEMBER 4, 2017

Athens — The U.S. Embassy in Athens and its Consular Section, the U.S. Consulate General in Thessaloniki, and all U.S. Government offices in Greece will be closed on Monday, September 4, 2017 in observance of Labor Day, a U.S. national holiday.