Το όραμα Μακρόν για την Ευρώπη: Θέλει κοινό ευρωπαϊκό στρατό και περισσότερη δημοκρατία

Το φιλόδοξο σχέδιο του για την «ανοικοδόμηση» της Ευρώπης, ανέπτυξε ο Εμανουέλ Μακρόν ενώπιον των φοιτητών της Σορβόννης. Το όραμα του περιλαμβάνει πολυάριθμες θεματικές από την άμυνα και την οικονομία έως την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού γραφείου ασύλου και μιας ευρωπαϊκής συνοριακής αστυνομίας.

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ο Εμανουέλ Μακρόν θέλει να καθοριστεί μια «δίκαιη τιμή» για τον άνθρακα, το λιγότερο 25 με 30 ευρώ ανά τόνο, να εφαρμόσει ένα βιομηχανικό πρόγραμμα που θα υποστηρίζει την παραγωγή των καθαρών οχημάτων και τις απαραίτητες υποδομές (σταθμοί φόρτισης…) και να δημιουργήσει μια «κοινή δύναμη ελέγχου» που θα εξασφαλίσει την επισιτιστική ασφάλεια των Ευρωπαίων.

Ο Γάλλος πρόεδρος θεωρεί σημαντική τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Καινοτομία, η οποία θα χρηματοδοτεί από κοινού νέους τομείς έρευνας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Θέλει επίσης, να φορολογήσει τις ψηφιακές εταιρείες και να ρυθμίσει το καθεστώς που διέπει τις μεγάλες πλατφόρμες.

Οικονομία και Κοινωνική πολιτική

Καρδιά της οικονομικής δύναμης της Ευρώπης στον κόσμο, θέλει να καταστήσει την ζώνη του ευρώ ο Εμανουέλ Μακρόν με την δημιουργία ενός προϋπολογισμού που θα επιτρέπει την χρηματοδότηση κοινών επενδύσεων με φόρους που συνδέονται με αυτόν τον προϋπολογισμό και την ίδια ώρα επιτυγχάνεται η διασφάλιση της κοινωνικής και φορολογικής σύγκλισης των χωρών της Ε.Ε., καθορίζοντας κριτήρια που θα πλησιάζουν σταδιακά τα κοινωνικά και φορολογικά μοντέλα. Ο σεβασμός αυτών των κριτηρίων θα εξαρτούσε την πρόσβαση στα ευρωπαϊκά ταμεία αλληλεγγύης.

Θέλει επίσης, να καθορίσει ένα φάσμα φορολογικών συντελεστών των εταιριών για το 2020 καθώς και έναν ελάχιστο μισθό προσαρμοσμένο στην οικονομική πραγματικότητα κάθε χώρας και να οριοθετήσει τον ανταγωνισμό μέσω των επιπέδων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και να δημιουργήσει έναν φόρο στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές για την αναπτυξιακή βοήθεια.

Ευρωπαϊκός στρατός

Ο Εμανουέλ Μακρόν θέλει να δημιουργήσει μια κοινή ευρωπαϊκή δύναμη επέμβασης, έως το 2020, έναν κοινό προϋπολογισμό για την άμυνα και ένα «κοινό δόγμα» δράσης που να ενεργοποιεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Άμυνα, τη δομημένη διαρκή συνεργασία συμπληρώνοντάς τα με μια «ευρωπαϊκή πρωτοβουλία επέμβασης» για να εντάξει τις ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις.

Τρομοκρατία και Ασφάλεια

Με την δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Πληροφοριών ο Μακρόν επιθυμεί να «εξασφαλίσει την προσέγγιση των δυνατοτήτων μας στην πληροφόρηση». Να δημιουργηθεί μια «κοινή δύναμη πολιτικής προστασίας» κυρίως για την βοήθεια σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Μεταναστευτικό

Στόχος του Εμανουέλ Μακρόν είναι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού Γραφείου Ασύλου, καθώς και μιας “ευρωπαϊκής αστυνομίας συνόρων”, “για τον αποτελεσματικό έλεγχο των συνόρων μας, την αξιοπρεπή φιλοξενία των προσφύγων (…) και την επαναπροώθηση όσων δεν είναι επιλέξιμοι.” Στόχος: η επιτάχυνση και η εναρμόνιση των διαδικασιών, η εφαρμογή διασυνδεδεμένων αρχείων και η ασφάλεια των βιομετρικών εγγράφων. Ο Γάλλος πρόεδρος επιθυμεί επίσης, να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης και ένταξης των προσφύγων.

Πολιτισμός και Παιδεία

Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, ο Εμανουέλ Μακρόν επιθυμεί κάθε νέος Ευρωπαίος να περάσει τουλάχιστον έξι μήνες σε κάποια άλλη χώρα-μέλος της Ένωσης και κάθε μαθητής να μιλάει δύο ευρωπαϊκές γλώσσες έως το 2024. Δημιουργία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, πανεπιστημιακών δικτύων που επιτρέπουν τη φοίτηση στο εξωτερικό και την παρακολούθηση μαθημάτων σε δύο τουλάχιστον ξένες γλώσσες.

Περισσότερη δημοκρατία

Ο Γάλλος Πρόεδρος προτείνει τη διοργάνωση “δημοκρατικών συνεδρίων”, διαλόγων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο αναφορικά με ζητήματα που είναι κοινά για όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ. Προτείνει οι συναντήσεις αυτές να πραγματοποιηθούν μέσα στο 2018 σε όλα τα κράτη της ΕΕ, με στόχο να δημιουργηθεί ένας οδικός χάρτης για το μέλλον. Επιθυμεί επίσης την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσα από διακρατικές λίστες, ήδη από το 2019, κάνοντας χρήση της ποσόστωσης των Βρετανών Βουλευτών που αποχωρούν, με στόχο το 2024 το ήμισυ των ευρωβουλευτών να προέρχεται από διακρατικές λίστες.

Brexit

“Η Ευρώπη λειτουργεί ήδη σήμερα με πολλές ταχύτητες, ας μη φοβόμαστε να το πούμε και να το επιθυμούμε”, είπε ο Εμανουέλ Μακρόν, καλώντας σε μία “ενισχυμένη βάση” που θα επιτρέψει “πιο μεγάλες διαφοροποιήσεις”. “Σε αυτό που προτείνω δεν μπορώ να φανταστώ ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να βρει τη θέση του”, προσέθεσε.

Κοινή Γεωργική Πολιτική

Ο Γάλλος Πρόεδρος απηύθυνε έκκληση για μια ΚΓΠ περισσότερο ευέλικτη και λιγότερο γραφειοκρατική, με στόχο την προώθηση μιας “μεγάλης γεωργικής μετάβασης”, την εξασφάλιση της “επισιτιστικής κυριαρχίας της Ευρώπης” και την προστασία των αγροτών. Δήλωσε ότι επιθυμεί μια “ΚΓΠ περισσότερο ανοιχτή και ανεμπόδιστη”, η οποία θα αποτελέσει το “εργαλείο της γεωργικής μετάβασης” και της “κυριαρχίας της Ευρώπης έναντι των μεγάλων προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης”.

Στόχος αυτής της νέας ΚΓΠ είναι αρχικά η “προστασία των Ευρωπαίων”, κυρίως ενώπιον της “αστάθειας των παγκόσμιων αγορών που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την επισιτιστική της κυριαρχία”. Παράλληλα, στόχος θα είναι να “ευνοήσει την μεγάλη ευρωπαϊκή γεωργική μετάβαση και θα αφήνει μεγαλύτερη ευελιξία σε επίπεδο χωρών για την οργάνωση της επικράτειάς τους και τη μείωση της γραφειοκρατίας.”

Λέγοντας ότι δεν είναι απόλυτα σίγουρος ότι η ΚΓΠ των τελευταίων ετών “έχει προστατεύσει τόσο τους αγρότες, όσο και τους καταναλωτές”, τόνισε ότι “(η ΚΓΠ) δεν πρέπει να είναι μια πολιτική που χαρακτηρίζεται από υπερβολική παρεμβατικότητα της διοίκησης (suradministration) στην επικράτεια των χωρών, στα συστήματα, και πολύ συχνά μια εισοδηματική πολιτική που οδηγεί σε περίπλοκα πρότυπα που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε με ευκολία στους πολίτες μας”.

Σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν, η ΚΓΠ πρέπει να επιτρέπει στους αγρότες να ζουν με αξιοπρέπεια, να τους βοηθήσει να εξελιχθούν, προκειμένου να οικοδομηθεί μια γεωργία “περισσότερο υπεύθυνη” και να αποκατασταθεί “η ζωτικότητα και η φιλοδοξία” των αγροτικών περιοχών.

Πηγή: real.gr