Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης Hellenic Congress of America με τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα (εις το μέσον). Δεύτερος από αριστερά, ο Πρόεδρος του Hellenic Congress of America, κ. Νίκος Αποστολόπουλος και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email