Υποτροφίες σε ομογενείς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές χορηγεί το Υπουργείου Εξωτερικών.

Οι αιτήσεις θα γίνονται στην πρεσβεία της Ελλάδας στο Κάιρο μέχρι τις 21 Ιουλίου. Στο pdf ακολουθούν όλα τα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Πρώτα αναφέρονται τα κριτήρια για τους προπτυχιακούς και έπειτα για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (στα αγγλικά).

Τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΞ

Scholarship Program – Academic Year 2019-2020 (Egypt)

Print Friendly, PDF & Email