Αθήνα.- Μεγάλη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου  2020, από  τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, με την ευκαιρία του εορτασμού της Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας, και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Γενικός τίτλος της εκδήλωσης, με την οποία κορυφώνονται οι εκδηλώσεις σε Ελλάδα και στην ομογένεια, για την Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, είναι «Η ελληνική γλώσσα είναι ψυχή».

 

Εκδήλωση για την
Παγκόσµια Ηµέρα Ελληνικής Γλώσσας
«Η ελληνική γλώσσα είναι ψυχή»
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα «Νίκος Σκαλκώτας»
Πρόγραµµα
11.00 – 11.30
Χαιρετισµοί
– κ. Κωνσταντίνος Βλάσης, Υφυπουργός Εξωτερικών,
αρµόδιος για τον Απόδηµο Ελληνισµό
– κ. Φώτης Φωτίου, Επίτροπος Προεδρίας της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, αρµόδιος για θέµατα
∆ιασποράς
– κα Σοφία Ζαχαράκη, Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων
– κ. Γεώργιος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής
11:30 – 13:00
Οµιλίες για την Ελληνική Γλώσσα
Συντονιστής:
Ιωάννης Χρυσουλάκης
Γενικός Γραµµατέας Απόδηµου Ελληνισµού
Υπουργείο Εξωτερικών
– Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης
Βρετανίας κ.κ. Νικήτας
– κ. Παναγιώτης Ροϊλός, Καθηγητής
Νεοελληνικών Σπουδών στην Έδρα «Γεώργιος
Σεφέρης» του Πανεπιστηµίου Harvard
– Καθ. Ιωάννης Καζάζης, Πρόεδρος Κέντρου
Ελληνικής Γλώσσας
13:00 – 13.30 Απονοµή τιµητικών διακρίσεων
13.30 – 14:00
∆ιάλειµµα – Καφές
(υπό τους ήχους Μουσικής ∆ωµατίου Άρπα,
Βιολί, Τσέλο από το “The Sail Away Trio” του
Μουσικού Σχολείου Αλίµου)
14:00 – 15:30
Στρογγυλό Τραπέζι: «Εκπαίδευση από
απόσταση και Πρόσωπο-µε-Πρόσωπο
∆ιδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας»
Συντονίστρια:
κα Μπριγκίτα Παπασταύρου, Πρόεδρος
Linguaphone
– κ. Λεωνίδας Χριστόπουλος, Γενικός Γραµµατέας
Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης και Απλούστευσης
∆ιαδικασιών, Υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης
– Καθ. Σωκράτης Κάτσικας, Πρύτανης Ανοικτού
Πανεπιστηµίου Κύπρου
– Καθ. Ιωάννης Κορίνθιος, Νεοελληνιστής, Πανεπιστήµιο
Καλαβρίας
– κ. ∆ιονύσιος Αρκαδιανός, Επιστηµονικός Υπεύθυνος
του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών του ΙΣΝ Κέντρου
Ελληνικών Σπουδών στο πανεπιστήµιο Σάιµον Φρέιζερ
“Rebooting the Greek Language – Γεφυρώνοντας δύο
κόσµους: πώς η εξ αποστάσεως εκπαίδευση συναντά
την πρόσωπο-µε-πρόσωπο διδασκαλία”
15.30 – 15.45 – Προβολή ταινιών animation µικρού µήκους των τριών
πρώτων βραβείων του διαγωνισµού «Η Ελληνική
Γλώσσα είναι ψυχή» της ΓΓΑΕ σε συνεργασία µε το
Ελληνικό Τµήµα της ΙΒΒΥ –Κύκλος παιδικού Βιβλίου
για τη συγγραφή µικρής ιστορίας/παραµυθιού από
παιδιά και νέους της οµογένειας (Παραγωγή Τµήµα
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής).
15.45 – 16.45
«Μουσικές Περιπλανήσεις στην Ελληνική
Γλώσσα»
Μουσικό πρόγραµµα από το «Σύνολο
Σύγχρονου Ελληνικού και Ξένου Ρεπερτορίου»
του Μουσικού Σχολείου Αλίµου
Παράλληλες δραστηριότητες στο φουαγιέ:
1. Έκθεση διεθνούς παιδικού διαγωνισµού ζωγραφικής Οµοσπονδίας Ελληνικών
Κοινοτήτων Ρωσίας «Κόσµος χωρίς Σύνορα. Η Ελλάδα µου» στο πλαίσιο του
«Έτους Γλώσσας και Λογοτεχνίας Ελλάδας– Ρωσίας 2019-2020».
2. Με την ευγενική παραχώρηση της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, προβολή των ταινιών των µαθητών και
µαθητριών της Οµογένειας που διακρίθηκαν στο πλαίσιο ∆ιεθνών Μαθητικών
∆ιαγωνισµών Ψηφιακής και Οπτικοακουστικής ∆ηµιουργίας
• Je suis Grec (Ελληνικό Λύκειο Βρυξελλών), 2019
• Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, 2019
• Η ιστορία του Ζωγραφείου Λυκείου, 2019
3. Παρουσίαση ηλεκτρονικής πλατφόρµας εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας του
Simon Fraser University – Stavros Niarchos Foundation Centre for Hellenic Studies

Η ζωντανή ψηφιακή µετάδοση της εκδήλωσής µας είναι ευγενική προσφορά της
Υπηρεσίας «∆ΙΑΥΛΟΣ» µέσω του link https://diavlos.grnet.gr/event/e1581

Η εκδήλωση θα µεταδοθεί ζωντανά από το Hellenic TV σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία

Οι οµιλίες της εκδήλωσης θα βιντεοσκοπηθούν και θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του
Ιδρύµατος Μποδοσάκη (Bodossaki Lectures on Demand)

 

Print Friendly, PDF & Email