Τα καλύτερα νέα για Έλληνες εκπαιδευτικούς ελληνικών σχολείων της Αμερικής/ En.

Greek Teachers Pension Fund-2019:
The best news for the Greek Teachers!
Founded in 2019, a tax-exempted Organization that has established a bank account in ALMA Bank with the amount already of $ 23,000.
The administrative Board: Dr. Aristotle
Michopoulos , Mrs. Meropi Kyriacou and Mr. Demosthenes Triantafillou .
Here are the two points that we would like to emphasize:
1. Teachers can open their own individual account by contacting Mrs. Kyriacou.
2. Our goal is to increase the assets to $ 500,000 . Therefore , we strongly urge allFoundations( Niarhos, Onassis, etc, as well as all Federations, Societies, Organizations and individuals to make a substantial contribution to the Greek Teachers Pension Fund starting with this year that we celebrate the 200th Anniversary of the Revolution of 1821.
We need a new peaceful economic revolution to change the future of our Teachers and attract more Teachers! We need all of you to participate in this wonderful project that took us two years to create it in 2019!
Some of the Greek – American Teachers who have served in the New New York City Board of Education, including myself, are receiving great pensions. We have created this Fund to assist all the Teachers who are teaching in our Community Greek Schools, Day and Afternoon, and do not have a Pension from the Communities! It is the best present for all of them!
How to contribute:
Checks are to be made out to:
Greek Teachers Pension Fund
And be mailed to:
Greek Teachers Fund c/o
Demosthenes Triantafillou
P.O.BOX 444
Alpine, New Jersey 07620
Contributions will be made public every three months! The three pictures below
prove the veracity of what is stated here.
Τα καλύτερα νέα για τους Έλληνες εκπαιδευτικούς των ελληνικών μας σχολείων της Αμερικής που είναι Μέλη του Προμηθέα:
Ιδρύθηκε το 2019 και λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο το Ταμείο Συντάξεως και Αναγνώρισης Υπηρεσίας!
Το Ταμείο διατηρεί ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα ALMA Bank με το ποσό ήδη των $ 23,000.
Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα κεφάλαιο των $ 500,000 μέσα σε τρία χρόνια ώστε να αρχίσει η αναγνώριση των ετών υπηρεσίας και να δίνονται οι πρώτες συντάξεις.
Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που είναι Μέλη του Προμηθέα να ανοίξουν τον προσωπικό τους λογαριασμό επικοινωνώντας με την κ. Μερόπη Κυριάκου.
Το Δ. Σ. Αποτελείται από τον Δρ. Αριστοτέλη Μιχόπουλο , Μερόπη Κυριάκου και Δημοσθένη Τριανταφύλλου. Οι συνεισφορές θα δημοσιεύονται κάθε τριμηνία αρχίζοντας μετά τον μήνα Μάρτιο, ιστορικό μήνα φέτος που γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της Επανάστασης του 1821.
Προσφορές
Η επιταγή στο όνομα:
Greek Teachers Pension Fund
Διεύθυνση:
Greek Teachers Fund
C/O Demosthenes Triantafillou
P.O.BOX 444
ALPINE, NJ 07620
Διευκρίνιση: Εκπαιδευτικοί που δίδαξαν στο δημόσιο σύστημα της Νέας Υόρκης, συμπεριλαμβανομένου και εμένα, παίρνουμε αστρονομική σύνταξη. Έχουμε όμως χιλιάδες Έλληνες εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στα απογευματινά κοινοτικά σχολεία και επειδή διδάσκουν ολίγες ώρες( Part Time) δεν παίρνουν σύνταξη ούτε από την Ελλάδα αλλά ούτε και από τις Κοινότητες! Αυτούς τους εκπαιδευτικούς στοχεύει να εξυπηραιτήσει το νέο αυτό Ταμείο που έχουμε ιδρύσει. Θα συμπληρώσει το κενό που υπάρχει . Θα διορθώσει κάπως την κατάσταση και θα είναι μια ηθική αναγνώριση του έργου τους όταν μετά από 20 ή 30 χρόνια θα σταματήσουν να διδάσκουν.
Ευχόμαστε όπως και το ελληνικό κράτος δει την αδικία και βοηθήσει όσο μπορεί είτε το Ταμείο αυτό είτε με κάποιον άλλο τρόπο. Επίσης ευχόμαστε όπως και οι κοινότητες και η Αρχιεπισκοπή κατανοήσουν την σημασία αυτής της πρωτοβουλίας μας και βοηθήσουν στην επίτευξη του ιερού σκοπού για τον Έλληνα εκπαιδευτικό!
Οι φωτογραφίες παρακάτω τεκμηριώνουν τα λεχθέντα!
Πρώτη φωτογραφία (Πάνω) :
Ιστορική στιγμή. Η κ. Κυριάκου διαδέχεται τον κ. Τριανταφύλλου στη θέση του Προέδρου του Προμηθέα και ο κ. Τριανταφύλλου αναλαμβάνει ως Πρόεδρος του Ταμείου Συντάξεων με βάση την οικονομική συνεισφορά.
Δεύτερη φωτογραφία :
Ο κ. Τριανταφύλλου ανακοινώνει στο νέο Προεδρείο του Προμηθέα τη δημιουργία λογαριασμού του Ταμείου στην τράπεζα ALMA Bank μέσα σε μία ατμόσφαιρα μεγάλης συγκίνησης και χαράς!
Τρίτη φωτογραφία:
Οι επιταγές του λογαριασμού στηνALMA Bank !
Όσοι πραγματικά θέλουν να βοηθήσουν τα Ελληνικά Γράμματα , ας αρχίσουν να προσφέρουν στο Ταμείο. Έργα και όχι λόγια. Πράξεις και όχι λόγια. Αναμένουμε την εθνοφελή ανταπόκριση από όλους τους Ομογενείς, Ιδρύματα , Οργανώσεις και Φορείς.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων !
Δημοσθένης Τριανταφύλλου
551-574-2781
Dtrianta@aol.com