Σοφά Λόγια Σοφών Ανθρώπων

<<Το τέλος του κάπου θα γράφτηκε κ’ εχάθη

ή ίσως η ιστορία να το πέρασε,

και με το δίκιο της, τέτοιο ασήμαντο

πράγμα δεν καταδέχτηκε να το σημειώσει>>.

Κ. Καβάφης

Σχόλια Facebook

Σχολιάστε