Έδρα για την “ελληνική Διασπορά” στο Πανεπιστήμιο Μελβούρνης

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης Βασίλης Παπαστεργιάδης στο facebook:

This news story on Greece’s Antenna TV news program details the announcement for the Greek Community of Melbourne’s Chair of the Hellenic Diaspora at the University of Melbourne. In this clip I share my comments in relation to the role.

 

https://www.facebook.com/hashtag/universityofmelbourne?__eep__=6&__cft__[0]=AZU3dpOhIBWmfzGU2-3tFm45AJ7aFvEXN_JL2wFDhB6uUUaBJTRxTWCVhE8THaLqc_lAqyEpB3-_1p2YiRizcAYRamePGjXqSoXe0BvYabhElfFph2KoZng3wWXJP-F_vFg&__tn__=*NK-R