ΆΚΤΩΡ

Για 40 χρόνια η χρήση και εκμετάλλευση της Μαρίνας Αλίμου στην ΑΚΤΩΡ

Νέα εποχή από σήμερα για τη μεγαλύτερη Μαρίνα της χώρας μας, τη μεγαλύτερη των Βαλκανίων και εκ των μεγαλυτέρων της Μεσογείου. Η Μαρίνα Αλίμου, ως έργο παραχώρησης, που για πρώτη φορά διεξήχθη με ηλεκτρονική δημοπρασία (e-Αuction), στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που διεξήγαγε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, περνά προς εκμετάλλευση στην ΑΚΤΩΡ

[ Διαβάστε περισσότερα ]