Αποκλειστικές φωτογραφίες της ΡΗΡ από τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης