Νεαπόλεως

Το Υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας  αναγνωρίζει για πρώτη φορά επιμορφωτικό πρόγραμμα  της Ελληνικής Κοινότητας

Riconosciuti i corsi di formazione della Comunità Ellenica di Napoli e Campania offerti ai docenti della scuola secondaria per l’anno scolastico 2018-2019 Το Υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας  αναγνωρίζει για πρώτη φορά επιμορφωτικό πρόγραμμα  της Ελληνικής Κοινότητας Νεαπόλεως και Καμπανίας  και του ΤΕΓ Νεαπόλεως και Καμπανίας  για τους καθηγητές  των Γυμνασίων και Λυκείων της περιφέρειας Καμπανίας.

[ Διαβάστε περισσότερα ]