ΦΦΑΕ

Συνάντηση του Γεν Γραμματέα του ΠΣΗΕ με το Γεν. Γραμματέα της ΓΓΑΕ στοDüsseldorf

Στη συνάντηση που είχε με ομογενειακούς φορείς και συλλόγους ο Γεν. Γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού (Γ.Γ.Α.Ε.) κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης στους χώρους του Ελληνικού Γενικού Προξενείου του Düsseldorf, έλαβε μέρος ο Γεν. Γραμματέας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού και Επίτιμος Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης κ. Σπύρος Κωσταδήμας.Στη συνάντηση αυτή έλαβαν μέρος εκ μέρους των Ηπειρωτών Ευρώπης

[ Διαβάστε περισσότερα ]