Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ελληνική Κοινότητα Λουξεμβούργου

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου στην Ελληνική Κοινότητα του Λουξεμβούργου λήγει στις 30 Απριλίου 2012. Σύμφωνα με το Καταστατικό προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Λουξεμβούργου θα πραγματοποιηθεί την 29 Μαρτίου 2012 και ώρα 19:30, στην αίθουσα πάνω από την παλιά εκκλησία (3 rue de Pulvermühl, L-2356 Luxembourg).

Στην συνέλευση τα τακτικά μέλη μπορούν να εκπροσωπηθούν με εξουσιοδότηση (μέχρι 3 εξουσιοδοτήσεις ανά εξουσιοδοτούμενο μέλος).

Αιτήσεις υποψηφιότητας για τη συμμετοχή στις εκλογές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στην Γραμματέα της Κοινότητας, μέχρι την ημέρα της εκλογο-απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης (29 Μαρτίου 2012) και ανακοινώνονται σ’ αυτήν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που υπογράφουν η Πρόεδρος Αθ. Καββαδία και η Γραμματέας Μ. Τριανταφύλλου, η Ημερήσια Διάταξη έχει τα ακόλουθα θέματα:

  1. Απολογισμός      πεπραγμένων απερχόμενου Δ.Σ.
  2. Οικονομικός      Απολογισμός Απριλίου 2009 – Μαρτίου 2010
  3. Έκθεση      της Εξελεγκτικής Επιτροπής
  4. Καθορισμός      Εκλογικής Διαδικασίας – Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
  5. Εκλογή      νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής6. Παρουσίαση των υποψηφίων για το νέο Δ.Σ.