Προσοχή στα γενόσημα φάρμακα

 

Τα γενόσημα, πέραν πάσης αμφισβήτησης ,είναι αξιόπιστα φάρμακα, που διατηρούν το προφίλ του πρωτοτύπου σκευάσματος με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι αυστηρές προδιαγραφές παρασκευής και συντήρησης του φαρμάκου.
Για τις δύο τελευταίες προϋποθέσεις απαιτείται αυστηρός έλεγχος,τον οποίο στην Ελλάδα εγγυάται ο Ε.Ο.Φ. δηλαδή ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων.
Αν επομένως ο Ε.Ο.Φ. έχει το προσωπικό και την τεχνογνωσία για τους ελέγχους αυτούς να ησυχάσουμε. Στην αντίθετη περίπτωση να ανησυχούμε διαρκώς για την αξιοπιστία και τη φαρμακολογική δράση των εισαγόμενων γενοσήμων…γιατί εδώ είναι Βαλκάνια!

Μιχάλης Κοκκινάρης

Παιδίατρος-Συγγραφέας