Καλά κρατούν τα ελληνικά στην Ιταλία

Το Ελληνικό Κέντρο Πολιτισμού  (Centro Ellenico di Cultura)  προέρχεται από την Ελληνική Κοινότητα στο Μιλάνο (1982) και εκφράζει την ελληνική  συμβολή στην πολιτιστική κοινωνία της πόλης.

Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός νομικά αναγωρισμένος, του οποίου κύριος σκοπός είναι η διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στην περιοχή της Λομβαρδίας και, ευρύτερα, στην υπόλοιπη Ιταλία.

Μια βασική δημόσια υπηρεσία του «Centro Ellenico di Cultura» είναι το Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας για Ιταλούς μαθητές.Το σχολείο προσφέρει τρία επίπεδα (βασικό, μεσαίο και προχωρημένο), περιλαμβάνει 10 τμήματα (15 μαθητές στο καθένα) και συνολικά 150 μαθητές ετησίως.

Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από 8 καθηγητές. Από το 2004, το Σχολείο αποτελεί επίσημο χώρο πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας στο πλαίσιο του «Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (CGL).