Αναζήτηση στοιχείων από το ΟΓΑ από συνταξιούχους που κατάγονται από την Κωνσταντινούπολη

Ανακοίνωση

ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Αξιότιμοι συμπολίτισσες και συμπολίτες,

 

Την τελευταία περίοδο έχουμε λάβει πληροφορίες ότι ο ΟΓΑ ζητάει από συνταξιούχους του που κατάγονται από την Κωνσταντινούπολη νέα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Μεταξύ αυτών έχουμε ενημερωθεί ότι ζητείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τους κρατικούς Τουρκικούς ασφαλιστικούς φορείς ότι δεν λαμβάνουν σύνταξη παρόλο που οι ενδιαφερόμενοι έχουν απελαθεί το 1964 ως Έλληνες υπήκοοι. Ακόμα έχει υπάρξει περίπτωση που ζητείται από υπέργυρους να προσκομίσουν βεβαίωση ότι έχουν γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη.

 

Για να υπάρξει συγκεντρωτική παρέμβαση της Οι.Ομ.Κω, ώστε να εκλογικευθεί η αναζήτηση πρόσθετων στοιχείων και να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις που δεν συνάδουν με την λογική, παρακαλούμε την ενημέρωση μας για ανάλογες περιπτώσεις ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με συγκεντρωτικό τρόπο.

 

Με εκτίμηση

Νικόλαος Ουζούνογλου

nikolaos.uzunoglu@gmail.com