Ενθαρρυντική η πορεία του Ελληνισμού στη Γερμανία

Η πορεία της ενσωμάτωσης των αλλοδαπών στη Γερμανία εξετάστηκε στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου πλέον «Διαλόγου για την πολιτική της ενσωμάτωσης» που στις 25 Απριλίου είχε στην Καγκελαρία του Βερολίνου κατά την 9η σύνοδό του υπό την προεδρία της Εντεταλμένης της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για Μετανάστευση, Πρόσφυγες και Ενσωμάτωση, υφυπουργού παρά τη καγκελαρία, καθηγήτριας Μαρίας Μπέμερ.

Στο όργανο αυτό της Καγκελαρίας συμμετέχει και η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία ως μία από τις σπουδαιότερες οργανώσεις μεταναστών στη χώρα.

Όπως αναφέρεται σε Δελτίο Τύπου της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων (ΟΕΚ) στη Γερμανία, με απόφαση του «Διαλόγου» δημοσιεύθηκε τώρα η δεύτερη έκθεση των «δεικτών ενσωμάτωσης», που εκπονήθηκε κατ’ εντολή της Εντεταλμένης της κυβέρνησης από δύο Ινστιτούτα κοινωνικών ερευνών με έδρα την Κολωνία και το Βερολίνο.

Τα δύο αυτά επιστημονικά Ινστιτούτα έχουν προσδιορίσει 64 δείκτες σε 11 κοινωνικούς τομείς, η πορεία των οποίων επιτρέπει την παρακολούθηση της εξέλιξης της ενσωμάτωσης.

Με τον τρόπο αυτόν η πρόοδος της ενσωμάτωσης γίνεται μετρήσιμη κι έτσι δίνεται στην πολιτεία ένα αξιόπιστο εργαλείο για να ελέγχει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχει λάβει, να προετοιμάζει και να προσαρμόζει νέα μέτρα για την περαιτέρω προαγωγή της κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η πρόοδος της ενσωμάτωσης προσδιορίζεται στην επιστημονική αυτή έρευνα ως «η εξίσωση των συνθηκών διαβίωσης των αλλοδαπών με εκείνες του συνολικού πληθυσμού».

Από τα πορίσματα της έρευνας, συνεχίζει το Δελτίο Τύπου της ΟΕΚ, τα οποία χαρακτηρίστηκαν γενικά ως ενθαρρυντικά, προκύπτει αναφορικά με τον Ελληνισμό της Γερμανίας μεταξύ άλλων ότι κατά την πενταετία 2004-2009 μειώθηκε προοδευτικά το ποσοστό των μαθητών που εγκαταλείπει το γερμανικό σχολείο βασικής εκπαίδευσης χωρίς απολυτήριο.

Παράλληλα μειώθηκε το ποσοστό των παιδιών που συνεχίζουν τη σχολική τους εκπαίδευση στο πρακτικό σχολείο, ενώ αυξητική είναι η τάση του αριθμού εκείνων που φοιτούν στο γυμνάσιο.