Κυριακή της Πεντηκοστής, γνωστή ως η κάθοδος του Παναγίου Πνεύματος

TΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗ

(Αρχιεπισκοπή Αμερικής)

Είναι αλήθεια ότι ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός, από την ημέρα που παρουσιάστηκε στην Ανάσταση στις Μυροφόρες Γυναίκες, που τους είπε να ειδοποιήσουν τους μαθητές Του οτι Ανέστη και να μείνουν ενωμένοι εις την Ιερουσαλήμ, έως ότου τους επισκεφθεί, πέρασαν μέρες. Και σιγά-σιγά, μία ημέρα κατόπιν της άλλης, έφθασε το χαρμόσυνο γεγονός. Και η παρουσία του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού εις το Υπερώων της Ιερουσαλήμ.

Εις το Υπερώων. Εκεί όπου έλαβε χώρα ο Μυστικός Δείπνος. Που σύχναζαν οι μαθητές μετά την Σταύρωση και μετά από την νεκρική ακολουθία. Εκεί, δια τον φόβο των Ιουδαίων ήσαν μαζεμένοι.  Εκεί συζητούσαν τα διάφορα πράγματα τα οποία είχαν λάβει χώρα. Εκεί, κεκλεισμένων των θυρών, παρουσιάζεται ο Κύριος και τους λέει: Ειρήνη υμίν.

Λάβετε Πνεύμα Άγιο, λέει. Αν τινων συγχωρήσητε τας αμαρτίας, είναι συγκεχωρημέναι εις αυτούς, αν τινων κρατήτε, είναι κεκρατημέναι.  Με άλλους λόγους, εκεί που τους έδωσε, σ΄ αυτό το Υπερώων, το Μέγα Μυστήριο της Αγίας Κοινωνίας, εκεί που τους έδωσε την Θεία   Μετάληψη, το Τίμιο Σώμα και το Τίμιο Αίμα, τώρα τους δίνει μία μεγάλη δύναμη. Σε όσους συγχωρείτε τις αμαρτίες, τους συγχωρώ και ‘γω στον ουρανό. Και σε όσους εσείς δεν συγχωρείτε τις αμαρτίες, δεν τους συγχωρώ και γω.

Γι’ αυτό ο πιστός λαός ασπάζεται το χέρι του ιερέως. Όσο και αμαρτωλό εάν  είναι, η Θεία Χάρις στον ιερωμένο παραμένει εις το εσαεί. Γι αυτό ασπαζόμεθα το χέρι του ιερέως, γιατί αυτό το χέρι μεταδίδει τα Άχραντα Μυστήρια. Αυτό είναι το χέρι το οποίο συγχωρεί αμαρτίες. Να, λοιπόν. Και τώρα τη μία ημέρα κατόπιν της άλλης, εφθάσαμε στην απόδοση της μεγάλης γιορτής της Αναστάσεως, την Λαμπρή, σαράντα ημέρες, και μετά, την επομένη, η Ανάληψη,  όπου στο όρος των Ελαιών ανέβη σε ‘ένα γρανιτένιο βράχο και έδωσε τις τελευταίες διδαχές εις τους μαθητές Του. Όχι μόνον εις τους Δώδεκα, αλλά και εις τους Εβδομήκοντα, που είχαν μαζευτεί.

Έτυχε και εγώ ο αμαρτωλός να περάσω και από τα δύο αυτά μέρη. Τόσο από το αγιασμένο Υπερώων όσο και από εκεί όπου έβαλε τον πόδα του δια την Ανάληψη. Εκεί που έθεσε το πέλμα του ποδός του, είναι ακόμη χαραγμένο και εκεί υπάρχει ένα ειδικό κλειστό μέρος το οποίο το έχουνε οι Άραβες και οι μουσουλμάνοι και το εκμεταλλεύονται.

Δέκα ημέρες μετά την Ανάληψη πάλι μαζεμένοι στο Υπερώων της Ιερουσαλήμ οι μαθητές Του, όπου συχνά σύχναζαν και ομιλούσαν για τα τόσα συμβάντα και γεγονότα, εκεί μετά δέκα ημέρες ήσαν πάλι μαζεμένοι, έχοντες εις τα αυτιά τους τα λόγια του Χριστού. Τους είπε κατά την ώρα της Αναλήψεως: Δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Να είσαστε ενωμένοι και μαζεμένοι έως ότου σας στείλω το παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας. Το παρά του Πατρός εκπορευόμενο.

Εδώ, οι Ρωμαιοκαθολικοί κάνουν ένα λάθος. Και είναι ένα από τα κύρια σημεία που μας χωρίζουν. Λέγουν ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Υιόν. Ενώ ο ίδιος ο Χριστός το είπε κατακάθαρα: Το εκ του Πατρός εκπορευόμενο.

Το Άγιο Πνεύμα, αδελφοί μου, δεν είναι πουλί, όπως το βλέπουμε πολλές φορές στις εκκλησίες  μας, ως περιστερά η οποία φάνηκε κατά την ώρα της βαπτίσεως επάνω από το κεφάλι του βαπτιζομένου Χριστού. Είναι πρόσωπο, είναι το Τρίτο πρόσωπο της Αγίας και Ζωοποιού Τριάδος.

Έρχεται η ώρα, που ακούμε τον δυνατό αέρα. Σίφουνας, δυνατός, προτού έλθουν οι καταιγίδες. Οι μεγάλες καταιγίδες που ξεριζώνουν  δένδρα και σπίτια. Μια τέτοια βοή ακούγεται. Και σιγά-σιγά η βοή αυτή σταματάει επάνω εις το Υπερώων της Ιερουσαλήμ. Μία μεγάλη λάμψη μέσα στο Υπερώων. Πολλές φωτεινές δέσμες που σιγά-σιγά οι δέσμες αυτές, λες και είναι αστραπές, ενώνονται σε πύρηνες Γλώσσες. Η κάθε φωτεινή Γλώσσα είναι επάνω εις την κεφαλή του κάθε μαθητού. Αυτή η Γλώσσα τους φωτίζει. Τους ενδυναμώνει. Και γίνονται Απόστολοι. Φλόγα δυνατή.

Υπάρχουνε σήμερα, εδώ στην πατρίδα Ελλάδα, αρκετοί εθνοπατέρες οι οποίοι αντί να έχουνε το Φως του Χριστού, το Πανάγιο και Τελεταρχικό Φως επάνω στο κεφάλι τους, τους βλέπουμε να φορούν μαύρα καπελάκια, από τον πρώτο άρχοντα έως τον τελευταίο. Μαύρα καπελάκια. Αντί για φωτοδέσμη του Παναγίου Πνεύματος, για μια καλύτερη διακυβέρνηση του τόπου που λέγεται Ελλάς.

Αμέσως οι μαθητές, Απόστολοι τώρα πλέον, βγαίνουν εις τους δρόμους με μεγάλη δύναμη να κηρύξουν τον Ιησού Χριστό, τον οποίο αυτοί καταδίκασαν και τον ανέβασαν επί Σταυρού.

’Ο γεροντότερος εξ όλων, και το κλαρίνο των Αποστόλων, ο Πέτρος, με μεγάλη δύναμη αρχίζει και κηρύττει, εξηγώντας εις τους Ιεροσολυμήτες το κακό που διέπραξαν και ότι πρέπει να μετανοήσουν. Να μετανοήσουν για το μεγάλο αυτό κακό που έπραξαν και ανέβασαν τον Χριστό επί Σταυρού.

Επειδή ήτανε μία μεγάλη γιορτή γι αυτούς, για την οποία είχαν έλθει από διάφορα κράτη, το λόγο που έβγαζε ο Άγιος Πέτρος τον άκουγαν στις γλώσσες  τις δικές τους, από κάθε πατρίδα που μαζευτήκανε εκεί για την γιορτή

Ο καθένας άκουγε το λόγο του Πέτρου στη γλώσσα του και φώναζαν οι Ιεροσολυμήτες: Τι πρέπει να κάνουμε για το μεγάλο, το φονικό αμάρτημα που κάναμε. Και ο Απόστολος Πέτρος με μεγάλη φωνή τους είπε να μετανοήσουν και να βαπτισθούν εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Ήτανε τόσο δυναμικός ο λόγος του, 3000 μέλη ασπάσθηκαν το Χριστιανισμό και έτσι έκαναν την πρώτη Εκκλησία. Και το κήρυγμα συνεχίστηκε και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Στις Εκκλησίες μας, φίλτατοι και αγαπητοί ελληνορθόδοξοι αναγνώστες, το Πανάγιο Πνεύμα είναι εκείνο που Διοικεί την Εκκλησία. Αυτό χειροτονεί ιερείς, αρχιερείς και διακόνους κλπ. Αυτό το Πανάγιο Πνεύμα κατά την ώρα των μεγάλων ευχών, της γονυκλισίας, που θα γονατίσουμε τρεις φορές για πρώτη φορά μετά την Ανάσταση, πρέπει να παρακαλέσουμε να φωτισθούμε και εμείς. Πρώτα-πρώτα οι Αρχιερείς  μας, μετά οι Ιερείς και οι λοιποί, για να συγκρατήσουμε όσα διδαχτήκαμε. Για να συγκρατήσουμε και αυτόν τόπο που έχει πέσει σε έναν μεγάλο κατήφορο για τον κρημνό. Μάλιστα.

Αυτός ο κατήφορος ο άγριος που πρέπει να σταματήσει. Υπάρχουνε άνθρωποι σήμερα οι οποίοι είναι αρχηγοί κομμάτων και λένε: οι εικόνες από τα σχολεία πρέπει να βγούνε!  Στρατός, Αστυνομία  και Εκκλησία, φίλοι αναγνώστες,  πρέπει να μένουν πάντοτε αχρωμάτιστοι και ακομμάτιστοι, εφόσον είναι οι φύλακες του Έθνους. Το Πανάγιο και Τελεταρχικό Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ζωογονεί την Εκκλησία και ζωογονεί τα πάντα. Αυτήν την δύναμη πρέπει Να απολαύσουμε και μείς και να την εγκολπωθούμε.

Είναι αλήθεια, αρκετοί με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε πάτερ Θεόδωρε, μας αρέσουνε τα απλά λόγια με τα οποία χειρίζεσαι  την διάδοση του λόγου του Θεού. Και κάτι άλλο πρέπει να κάνουμε. Η ηλεκτρονική αυτή εφημερίδα, δια να συνεχίσει τον υπέροχο αυτόν σκοπό και να φέρνει κοντά σας τόσα όμορφα πράγματα, τόσες πληροφορίες ανά τα πέρατα του κόσμου όπου υπάρχει ελληνισμός, χρειάζεται και μία οικονομική βοήθεια. Δηλαδή, μία διαφήμιση για να μπορέσει να σταθεί και να συνεχίσει το θεόπνευστο πραγματικά αυτό έργο για τον απανταχού ελληνισμό.

Εύχομαι και προσεύχομαι εγώ ο γέρων Ιερεύς, την εφημερίδα αυτή να την υποστηρίξουμε παντοιοτρόπως. Να εξαπλωθεί παντού και να μεγαλώσει ακόμη πιο περισσότερο. Διότι είναι ένας κρίκος που συνδέει τον απανταχού ελληνισμό με τον κορμό της γενέτειρας που λέγεται Ελλάδα.

Επαναλαμβάνω και πάλι, δεν είμαι πολιτικός. Φορώ το ράσο από μικρό παιδί. Μια χάρη σας ζητώ, πλησιάζουν οι εκλογές. Δεν μπορώ να σας πω ποιον να ψηφίσετε διότι δεν είναι στο λόγο μου ούτε στο χέρι μου, αλλά το μόνο που έχω να πω, φίλτατοι αναγνώστες είναι, διαλέξτε ποιους ψηφίζετε. Όχι επειδή ανήκετε εις το α ή το β’ κόμμα, όχι αδελφοί μου. Να ψηφίσετε εκείνους που προσπαθούν το καλύτερο που μπορούν να περισώσουν αυτόν τον τόπο τον οποίο τον έχουνε κατρακυλήσει προς τον γκρεμό και στην αφάνεια. Δεν πρέπει να τον εγκαταλείψουμε.

Είναι μεγάλη ανάγκη να συμπαρασταθούμε σ’ αυτούς οι οποίοι είναι πιστοί εις τον χώρο αυτόν και δεν κινούνται από ξενοκίνητες σκοτεινές δυνάμεις φορώντας τα μαύρα καπελάκια για να πάρουνε έμπνευση από εκεί, ενώ το Πανάγιο Πνεύμα έρχεται εν είδη Πυρήνων Γλωσσών να κάψει τις αμαρτίες μας και τις κακές μας έξεις. Μόνον τότε η Ελλάδα θα σωθεί από τον γκρεμό. Και ας αφήσουμε τα μνημόσυνα με ξένα κόλλυβα., πρέπει όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν ξεγυμνώσει τα ταμεία  να επιστρέψουν τα χρήματα αυτά.

Διότι είναι μεγάλη αμαρτία να βλέπει κανένας Έλληνες να γυρίζουνε από τον ένα κάδο απορριμμάτων στον άλλο να βρουν μία τροφή ή βγάλουν κανένα ρούχο να φορέσουνε. Ποιοι; Εις τον 21ο ολοφώτεινο αιώνα, η Ελλάς των Ελλήνων ορθοδόξων χριστιανών, να περιπέσει εις αυτήν την παγίδα που έστησαν οι ξενοκίνητες σκοτεινές δυνάμεις.

Πρέπει οπωσδήποτε την ηλεκτρονική αυτή εφημερίδα, όλοι μας να την συνδράμουμε, είναι απαραίτητο. Διότι είναι η μόνη εφημερίδα η οποία λέει αλήθειες, είναι ακομμάτιστη, είναι ακομμάτιαστη και σκέπτεται μόνον ένα πράγμα: Τον απανταχού ελληνισμό.

Έως την επόμενη Κυριακή, που θα είναι και η τελευταία για την περίοδο αυτήν των Αγίων Πάντων, εύχομαι ένας άγγελος κυρίου να προηγείται των βημάτων σας και των σκέψεών σας με τη χάρη του Παναγίου και Τελεταρχικού Πνεύματος και να θυμηθούμε κατά την ώρα της γονυκλισίας την προσευχούλα που μας έμαθε η μανούλα μας: «Βασιλεύ Ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών».

Ευχαριστώ.