Σκοπευτικοί Αγώνες την Κυριακή 10 Ιουνίου 2012 στο Λονγκ Αϊλαντ-ΝΥ, ΗΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΗΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΠΑ

 ΔΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ U.S. HELLENIC HUNTING, FISHING & SHOOTING ASSOCIATION

FOR ENVIRONMENTAL CONSERVATION

4523 Broadway, 5B, New York, NY 10040-2417

Cell.: 917-399-0394 • Tel.: 212-942-9167 • Ε-mail: info@ushhfsaec.org

Ο εκπαιδευτικός αυτός Οργανισμός σκοπό έχει την εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού στην προστασία του

ΤΕΛΟΥΜΕ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ

 ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΥΤΟΥ

 ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στις 11.00 το πρωί στο σκοπευτήριο του Κάλβερτον στο Λονγκ Αϊλαντ της Νέας Υόρκης (έξοδος 71 LIE 495, κάνοντας δεξιά στροφή στα 500 μέτρα ευρίσκεται το σκοπευτήριο).

 

Προσκαλούνται οι ομογενείς, φιλέλληνες και Μακεδονικές οργανώσεις και Πανενώσεις να συμμετάσχουν με τις οικογένειές των. Η Ομοσπονδία μας θα τους δώσει την ευκαιρία να συμμετάσχουν εις τους αγώνες δωρεάν, χρησιμοποιώντας δικά της μέσα αθλήσεως. Θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τα δελτία ταυτότητός των και να παρακολουθήσουν δωρεάν σεμινάριο χρήσεως πυροβόλων όπλων από εκπαιδευτάς της Ομοσπονδίας μας.

Οι αγώνες συνδιοργανώνονται με το Ιδρυμα Μελετών και Αλληλεγγύης (κ. Στυλιανός Παπαθεμελής), Παγκόσμια Παγκορινθιακή Ομοσπονδία (κ. Παναγιώτης Δούκας), Παγκόσμια Παναργολική Ομοσπονδία (κ. Δημήτριος Σκαρτσιάρης), Διεθνές Ιδρυμα Μεγάλου Αλεξάνδρου (κ. Πάνος Σπηλιάκος) USHHFSAEC.ORG (κ. Στυλιανός Μανής).