Υποχρεωτικό το Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης στην Ελλάδα

Aπό τις 9.1.2012 τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή ο Ν.3851/2010 σύμφωνα με τον οποίο θεσμοθετήθηκε η υποχρέωση των ιδιοκτητών ακινήτων για έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης {ΠΕΑ} προκειμένου για την εκμίσθωση ακινήτων με επιφάνεια άνω των 50 τ.μ.Η υποχρέωση αυτή ισχύει από τις 9.1.2011 και για την πώληση ακινήτων.

 Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης {ΠΕΑ}ή ενεργειακό πιστοποιητικό είναι ένα επίσημο έγγραφο καταχωρημένο στο ΥΠΕΚΑ, στο οποίο βαθμολογείται ενεργειακά το κτίριο ή τμήμα κτιρίου, περιλαμβάνει ενεργειακή ανάλυση του ακινήτου καθώς και συστάσεις για βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης. Με το ΠΕΑ, μετά από εκπόνηση και υποβολή της ενεργειακής μελέτης, το κάθε κτίριο κατατάσσετε σε ενεργειακή κατηγορία {υπάρχουν εννέα κατηγορείες, από Α+ έως Η}. Έχει ισχύ 10 χρόνια και στοχεύει στη δημιουργία ενεργειακής συνείδησης για ορθολογική χρήση της ενέργειας και τελικά στη προτροπή για δημιουργία πιο φιλικών προς το περιβάλλον ακινήτων καθώς και την αναβάθμιση των υφισταμένων.            Εκδίδεται από Διπλωματούχο Μηχανικό που φέρει την ειδική για το σκοπό αυτό άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή.