Η Ελληνική ομογένεια της Γαλλίας για την Κυβέρνηση Σαμαρά

MESSAGE (Diaspora grecque en France) : Suite des élections législatives du 17 juin en Grèce.
ΜΗΝΥΜΑ (Ελληνικής Διασποράς Γαλλίας ) : Μετά τις Ελληνικές βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου

Μετά τις βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου, η Ελλάδα έχει επιτέλους κυβέρνηση.
Ακριβώς μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και πριν ακόμη τη συγκρότηση της νέας κυβέρνησης, πολλοί έστειλαν μηνύματα κριτικής λέγοντας ότι αυτή η κυβέρνηση δεν θα κρατήσει για πολύ χρονικό διάστημα και ότι θ’αποτελέσει καταστροφή για την Ελλάδα.
Εμείς, η ιστοσελίδα της Ελληνικής Διασποράς στη Γαλλία, ζητάμε από όλους τους Έλληνες και Φιλέλληνες να ενθαρρύνει αυτήν την κυβέρνηση, η οποία προέκυψε ύστερα από δημοκρατικές εκλογές κι ύστερα από μια διαδικασία δημοκρατικής διαβούλευσης, έτσι ώστε η Ελλάδα να βγει σύντομα από την παρούσα κρίση.
Είχαμε ήδη στείλει αυτό το μήνυμα πριν τις εκλογές. Θα πρέπει να δοθεί λίγος χρόνος στους καινούριους κυβερνώντες έτσι ώστε ν’αποδείξουν τις δυνατότητές τους. Εμείς, οι Έλληνες της Διασποράς παρακολουθούμε από κοντά ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε ακρότητα θα έβλαπτε τη χώρα. Πράγματι, απέναντι στις στρατηγικές προκλήσεις που σημειώνονται στην περιοχή, και μετά από προσεκτική μελέτη των απειλών και των αξιώσεων ορισμένων ηγετών γειτονικών χωρών κατά της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας, θα πρέπει να μείνουμε ενωμένοι για την διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας και των στρατηγικών, οικονομικών και ενεργειακών συμφερόντων της Ελλάδας και συνεπώς αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και μετριοπαθείς και στα λόγια και στις πράξεις μας. Αν αποτύχουμε πάλι, πώς θα μπορέσουμε να επανακάμψουμε; Θα πρέπει, για μια φορά, να βάλουμε το συμφέρον της Μητέρας – Πατρίδας πριν από τις δικές μας πολιτικές απόψεις. Να σεβαστούμε την επιλογή της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού και ν’αφήσουμε να εργαστεί η ηγεσία της νέας Κυβέρνησης, στην οποία ευχόμαστε «καλή τύχη»!

A la suite des élections législatives du 17 juin, la Grèce a enfin un gouvernement.
Juste après l’annonce des résultats et avant même la nomination du nouveau gouvernement, de nombreuses personnes ont envoyé des messages de critique disant que ce gouvernement ne tiendrait pas longtemps et que ce serait la catastrophe pour la Grèce.
Nous, site de la Diaspora grecque en France, demandons à tous les Grecs et Philhellènes d’encourager ce gouvernement issu d’élections démocratiques et d’un processus de concertation républicain pour que la Grèce sorte rapidement de la crise actuelle.
Nous avons déjà lancé ce message avant les élections. Il faut laisser un peu de temps aux nouveaux dirigeants afin qu’ils fassent leurs preuves. Nous, les Grecs de la Diaspora, suivons de près tout ce qui se passe en Grèce et pensons que tout débordement pourrait nuire au pays. En effet, face aux enjeux stratégiques de la région et après une lecture attentive des menaces et revendications de dirigeants de certains des pays voisins contre la Souveraineté Nationale de la Grèce, nous devons rester unis pour préserver l’intégrité territoriale et les intérêts stratégiques, économiques et énergétiques de la Grèce, et, par conséquent, ceux aussi de l’ Union Européenne.

Nous devons rester unis et modérés dans nos propos et nos actes. Si nous échouons à nouveau, comment pourra-t-on s’en remettre? Il faudrait, pour une fois, faire passer l’intérêt de la Mère-Patrie avant nos opinions politiques. Respectons le choix de la majorité du peuple grec et laissons travailler les dirigeants du nouveau Gouvernement auquel nous souhaitons “bonne chance!”