ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ

ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ

ΣΤΙΣ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Το Προξενικό Τμήμα της Αμερικανικής Πρεσβείας στηv Αθήvα είναι κλειστό για το κοινό κάθε τελευταία Τετάρτη του μηνός για εσωτερικούς διοικητικούς λόγους. Σε αυτό το πλαίσιο, θα παραμείνει κλειστό την Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012. Κλειστά θα είναι τα τμήματα έκδοσης μη-μεταναστευτικής βίζας (δηλαδή, τουριστικής, φοιτητικής, κλπ.), μεταναστευτικής βίζας, συντάξεων, παροχής υπηρεσιών για αμερικανούς πολίτες και αμερικανικών διαβατηρίων και ιθαγένειας.

Για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης αυτή την ημέρα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν: Από 8:30 π.μ. – 5:00 μ.μ. στο τηλέφωνο 210-721-2951. Μετά τις

5:00 μ.μ. στα τηλέφωνα 210-720-2490 ή 210-720-2491.

U.S. CONSULATE WILL BE CLOSED

JUNE 27, 2012

 

As is normal on the last Wednesday of every month, the Consular Section of the United States Embassy in Athens, Greece will be closed to the public on Wednesday, June 27, 2012, for internal administrative reasons.  This closure includes the non-immigrant visa unit, immigrant visa unit, federal benefits unit, American citizen services unit, and passport unit.

For emergencies during our 8:30 a.m. – 5:00 p.m. working hours on this day, you may call 210-721-2951 and after 5:00 p.m. 210-720-2490, or 210-720-2491.