Την προστασία των μειονοτήτων ζητούν οι Κωνσταντινουπολίτες

Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών, ως μη κυβερνητικός οργανισμός, εκπροσωπούμενος από τον πρώην Πρόεδρο κ. Γεώργιο Λεύκαρο, συμμετείχε ενεργά στο Σεμινάριο με θέμα «The Role of Civil Society in Combating Hate Crimes against Christians» (Ο Ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών στην Καταπολέμηση Εγκλημάτων Μίσους κατά Χριστιανών). Το Σεμινάριο οργανώθηκε από το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), και έλαβε χώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας, στη Ρώμη, από 26 έως 27 Ιουνίου 2012.

        Σκοποί του Σεμιναρίου ήταν:

  1. Να αναδειχθεί  το ζήτημα των εγκλημάτων μίσους (Hate Crimes) και μισαλλοδοξίας εις βάρος των Χριστιανών, ώστε να αναπτυχθούν ιδέες και προτάσεις για την καταγραφή, καταγγελία και αποτροπή τους εκ μέρους των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών καθώς και των κυβερνήσεων στις χώρες  του ΟΑΣΕ.
  2. Να τεθούν ζητήματα θρησκευτικών ελευθεριών, ώστε να προταθούν επίσημες πολιτικές και καλές πρακτικές προς τα κράτη-μέλη του ΟΑΣΕ.

      Με αμφίδρομη και διαδραστική μεθοδολογία μεταξύ εισηγητών και συμμετεχόντων Μη Κυβερνητικών Οργανισμών, το Σεμινάριο στόχευε στην παροχή γνώσεων και ανταλλαγή απόψεων για αδικήματα με βάση την προκατάληψη καθώς και άλλες διακρίσεις κατά των Χριστιανών.

      Το Σεμινάριο παρακολούθησαν 40 περίπου οργανώσεις των χωρών του ΟΑΣΕ με 54 εκπροσώπους.

 `   Την έναρξη  του Σεμιναρίου χαιρέτισαν μεταξύ άλλων:

–      Ο  Γ.Γ. του Ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών

–      Εκπρόσωποι του ΟΑΣΕ

–      Εκπρόσωπος της Αγίας Έδρας Βατικανού

      Ο κ. Γεώργιος Λεύκαρος είχε την ευκαιρία να αναπτύξει τα κάτωθι:

  Ότι ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών μετέχει ενεργά  και ανελλιπώς από

το 1991 στις Συνδιασκέψεις του ΟΑΣΕ, αναδεικνύοντας και προβάλλοντας τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ελληνικής Μειονότητας και των θρησκευτικών ελευθεριών του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη.

 Ότι είναι ανάγκη πλέον, παράλληλα με τις καταγγελίες και  καταγραφές, να γίνονται και αυστηρές συστάσεις και διπλωματικές πιέσεις προς την Τουρκία για άρση των κατάφωρων αδικιών εις βάρος του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης.

 Ότι πενήντα (50) τουρκικές Οργανώσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και     Προστασίας Μειονοτήτων σε συνέντευξη Τύπου, στα πλαίσια ενημερωτικής εκστρατείας που έγινε στην Κωνσταντινούπολη στις  26 Ιανουαρίου 2012, ζήτησαν νομοθετική ρύθμιση ώστε να προβλέπει την προστασία των διαφόρων μειονοτήτων και την πειθαρχική δίωξη  των εγκλημάτων μίσους και διακρίσεων εναντίον των εθνικών και θρησκευτικών ομάδων που διαβιούν στην Τουρκία. Έως τώρα, τα εγκλήματα αυτά παραμένουν ανεξιχνίαστα και οι δράστες ατιμώρητοι. Επίσης, οι οργανώσεις αυτές κατέγραψαν την ύπαρξη χιλιάδων άρθρων στον τουρκικό Τύπο που καλλιεργούν το μίσος κατά των μειονοτήτων, ασκώντας αφόρητη ψυχολογική πίεση σε αυτές.

 Τους βανδαλισμούς των Ελληνορθοδόξων κοιμητηρίων στην Ίμβρο   (Οκτώβριος 2010 ) και στην Κωνσταντινούπολη – Βαλουκλή (2009), που ήδη έχουν περιληφθεί στις αντίστοιχες Εκθέσεις του ΟΑΣΕ, και τέλος

 5. Όσον αφορά στις θρησκευτικές ελευθερίες, ανέπτυξε το θέμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που αποτελεί κλασική περίπτωση παραβίασης θρησκευτικών ελευθεριών από το επίσημο Τουρκικό Κράτος, με κυριότερη την μη αναγνώριση μέχρι σήμερα της νομικής οντότητας και του καθεστώτος του.