Αλλάζει ο νόμος περί Ελληνικής ιθαγένειας

 

Η θέσπιση αυστηρότερων όρων απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα μας είναι  η άμεση προτεραιότητα της κυβέρνησης ,σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, Ευριπίδη Στυλιανίδη.Αυτό σημαίνει ότι τα επτά χρόνια μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, που απαιτούνται σήμερα προκειμένου κάποιος αλλοδαπός να υποβάλει αίτηση πολιτογράφησης, θα αυξηθούν στα δέκα χρόνια.Θα ισχύσει το καθεστώς που ίσχυε στον Κώδικα Ιθαγένειας, πριν την αναθεώρησή του από τον πρώην υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση.Οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας δεν θα τροποποιηθούν σημαντικά

“Θα τροποποιήσουμε μερικές διατάξεις και ό,τι σωστό υπάρχει, θα παραμείνει”, σημείωσε, προαναγγέλλοντας πως μακροπρόθεσμα θα τεθεί στο στόχαστρο ειδικής επιτροπής η συνολική επανεξέταση του Κώδικα Ιθαγένειας.Εκτός από αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται η δυνατότητα να χορηγείται αυτομάτως η ελληνική ιθαγένεια σε παιδιά των αλλοδαπών οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα μετά την εγγραφή τους στα ελληνικά πανεπιστήμια, με το σκεπτικό ότι κάτι τέτοιο αποδεικνύει ότι γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό.Επιπλέον, για τα παιδιά των αλλοδαπών που γεννιούνται στην Ελλάδα, προκειμένου να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια θα απαιτείται, πρώτον, οι γονείς τους, από πέντε χρόνια που είναι σήμερα, να διαμένουν οκτώ χρόνια στην Ελλάδα και, δεύτερον, το ίδιο το παιδί να έχει την ευχέρεια να επιλέγει αν θέλει την ελληνική ιθαγένεια ή όχι όταν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.