Έκθεση Φωτογραφίας

‘Εκθεση φωτογραφίας οργανώνουν οι Μανιάτες της Μοντέστρας στο Οίτυλο 1 – 20 Αυγούστου 2012.