Καταργούνται δημόσιοι οργανισμοί

Με νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή τον Αύγουστο, αναμένεται να προχωρήσει η κυβέρνηση στην κατάργηση-συγχώνευση των πρώτων 200 οργανισμών του δημοσίου και των παραρτημάτων τους.
Σε αυτό θα προσδιορίζεται με σαφήνεια η φόρμουλα μετακίνησης, ο τρόπος τοποθέτησης, και οι υπηρεσίες υποδοχής του προσωπικού των φορέων που θα ανασταλεί η λειτουργία τους, ενώ επιπλέον θα καθορίζονται οι έδρες των νέων οργανισμών, τα οργανογράμματά τους μαζί με τη διοικητική τους στελέχωση.
Στελέχη προσκείμενα στην ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης τόνιζαν ότι η επιλογή των οργανισμών, έχει γίνει με τρία βασικά κριτήρια: Το μέγεθος της άμεσης ή έμμεσης επιβάρυνσης τους στον κρατικό προϋπολογισμό, το βαθμό ευκολίας που παρουσιάζει η συγχώνευση-κατάργησής τους, και τέλος εάν με το κλείσιμο τους τερματίζεται και η παρεχόμενη-προς τους πολίτες- υπηρεσία προς τους πολίτες, ή αν μπορεί να συνεχιστεί από άλλον φορέα.
Στη λίστα πάντως που θα ανακοινωθεί μέσα στα επόμενα 24ωρα από το Μέγαρο Μαξίμου, προβλέπεται σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η κατάργηση της εθνικής ακαδημίας γραμμάτων και επιστημών, η ενοποίηση του ΕΦΕΤ με την εταιρεία ανάπτυξης έρευνας και τεχνολογίας τροφίμων, αλλά και η συγχώνευση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας με το Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογίας της Πληροφορίας «Αθηνά».