Ποιά είναι η διαφορά μεταξύ Καθεδρικού και Μητροπολιτικού Ναού;

 

Είναι πολλά τα ερωτήματα που ενίοτε θέτουν οι Ομογενείς αναγνώστες της ΡΗΡ. Ένα από αυτά, το πλέον πρόσφατο, αφορά στο εάν υπάρχει και ποιά η διαφορά ανάμεσα στον Καθεδρικό και τον Μητροπολιτικό Ναό.

Ο όρος Καθεδρικός Ναός προέρχεται από την εποχή του Βυζαντίου. Ήταν ο Μεγάλος Ναός στο Βυζάντιο στον οποίο ο αυτοκράτορας τελούσε κάθε είδους τελετή, από γάμο μέχρι και εορταστικές εκδηλώσεις , ήταν δηλαδή ο επίσημος ναός της αυτοκρατορικής οικογένειας. Η Αγία Σοφία  αποτελούσε τον κύριο καθεδρικό ναό της πρωτεύουσας και έδρα του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης.

Σήμερα υπάρχει ταύτιση μεταξύ μητροπολιτικού και καθεδρικού ναού όπως παραδείγματος χάρη ο Μητροπολιτικός-Καθεδρικός Ναός Αθηνών. Όμως στο εξωτερικό με τον όρο καθεδρικός εννοούνται, στην πλειονότητα τους, οι μητροπολιτικοί ναοί, χωρίς απαραίτητα να είναι έδρα επισκόπου.

Ο καθεδρικός αναφέρεται στην (καθ)έδρα του επισκόπου ή μητροπολιτού ή αρχιεπισκόπου.

Ο μητροπολιτικός ναός δεν παίρνει την ονομασία του από τον μητροπολίτη. Όλες οι πόλεις δεν έχουν μητροπολίτη αλλά έχουν μητροπολιτικό ναό. ‘Άλλες είχαν και έχουν επίσκοπο και άλλες αρχιεπίσκοπο.