Ποιό είναι το μέλλον της Ευρώπης;

Στις Βρυξέλες, για την 96ηΣύνοδο Ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Πρόεδρος της Eλληνικής Αντιπροσωπείας και μέλος του Προεδρείου της ΕτΠ, Γιάννης Σγουρός.

Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης του Προεδρείου της Επιτροπής των Περιφερειών και με την ευκαιρία της παρουσίασης από τον Δρ. Edmund Stoiber της έκθεσης με τίτλο «Η ΕΕ μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα», ο Περιφερειάρχης Αττικής επανέλαβε το ερώτημα για το πού οδεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιό είναι το μέλλον της Ευρώπης, ποιά είναι η Ευρώπη που θέλουμε.

Στη Σύνοδο της Ολομέλειας υιοθετήθηκε ομόφωνα η γνωμοδότηση του κ. Θεόδωρου Γκοτσόπουλου, Δημοτικού Συμβούλου Παλλήνης, για την Ενίσχυση της αλληλεγγύης εντός της ΕΕ στον τομέα του ασύλου. Η εν λόγω γνωμοδότηση αναφέρεταιατηγικεi;huhkan eklog;ew ΗΗ στην αναθεώρηση της Συνθήκης Δουβλίνο ΙΙ, το δικαίωμα μετεγκατάστασης των δικαιουμένων ασύλου, καθώς και την υπογραφή συμφωνιών μεταξύ χωρών για την επαναπροώθηση των μεταναστών στη χώρα προέλευσης. Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, «η υιοθέτηση της γνωμοδότησης αποτελεί επιτυχία για την Ελληνική Αντιπροσωπεία, δεδομένου ότι μέσω αυτής προωθούνται πάγιες ελληνικές θέσεις». Επίσης, στη Σύνοδο ψηφίστηκε γνωμοδότηση με θέμα «Μετανάστευση και ανάπτυξη – Μια συνολική προσέγγιση», όπου οι τροπολογίες που είχε θέσει η ελληνική αντιπροσωπία υιοθετήθηκαν στο σύνολό τους.

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου Ολομέλειας την κ.Mercedes Bresso από τη Σοσιαλιστική Ομάδα διαδέχθηκε στην Προεδρία ο Ισπανός Περιφερειάρχης της Murcia, κ.Valcarcel, από το Λαϊκό Κόμμα. Τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης παρουσίασε ο κ. Ανδρέας Μαυρογιάννης, Υφυπουργός Εξωτερικών, εκπρόσωπος της Κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ κατά την έναρξη των εργασιών της Συνόδου Ολομέλειας, ενώ ακολούθησαν δηλώσεις της κ. Cecilia Malmström, μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιας επί εσωτερικών υποθέσεων.