Όλα όσα πρέπει να ξέρετε αν ψάχνετε δουλειά σε άλλη χώρα

Όλο και περισσότεροι Έλληνες, κυρίως νέοι, απαγοητευμένοι με την ανεργία και την κρίση αναζητούν εργασία στο εξωτερικό.

Είναι γνωστό ειδικά στο εξωτερικό και λιγότερο στην Ελλάδα, το δίκτυο εύρεσης εργασίας Eures που καταγράφει 1,4 εκατ. κενές θέσεις εργασίας ανά την Ευρώπη.

Χιλιάδες από αυτές τις προκηρύξεις, αφορούν και στο δημόσιο τομέα, κυρίως σε τοπικές υπηρεσίες, και σε εταιρείες του κράτους. Ως υπήκοος χώρας της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να εργαστείτε σε οποιασήποτε χώρα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου και του δημόσιου τομέα, όπως π.χ. σε επιχειρήσεις του δημοσίου, κρατικούς φορείς και δημόσιες υπηρεσίες.

Ωστόσο τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα να απασχολούν σε ορισμένες θέσεις εργασίας μόνον δικούς τους υπηκόους, όταν πρόκειται για θέσεις εργασίας που αφορούν άσκηση δημόσιας εξουσίας και προάσπιση γενικών συμφερόντων του κράτους. Κατά κύριο λόγο πρόκειται για θέσεις στο διπλωματικό σώμα, τις ένοπλες δυνάμεις, την αστυνομία και ασφάλεια, τις δικαστικές και φορολογικές αρχές. Ακόμα και στους τομείς αυτούς, όμως, οι θέσεις που δεν συνεπάγονται άσκηση δημόσιας εξουσίας πρέπει να είναι ανοικτές και στους υπηκόους άλλων χωρών της ΕΕ.

Για να προσληφθείτε στο δημόσιο, ενδέχεται να απαιτείται αναγνώριση των προσόντων σας στη χώρα όπου θέλετε να εργαστείτε. Σύμφωνα με οδηγίες που δίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η επαγγελματική εμπειρία σας δε θεωρείται υποδεέστερη αν την αποκτήσατε σε άλλη χώρα της ΕΕ από αυτή που πρόκειται να εργαστείτε. Αυτό αφορά τόσο την προϋπηρεσία σας για να συμμετάσχετε σε διαγωνισμό πρόσληψης όσο και τον καθορισμό του μισθού.

Επίσης απαγορεύόνται και άλλου είδους περιορισμοί όπως για παράδειγμα η υποχρέωση να είστε επί σειρά ετών μόνιμος κάτοικος του κράτους. Η Επιτροπή μετά από ανάλογες καταγγελίες κια μάλιστα για εργασία στο ελληνικό δημόσιο, απαντά ότι «κάθε κανόνας που σας επιβάλλει να έχετε ζήσει κάποιο διάστημα στη νέα σας χώρα προτού σας επιτραπεί να εργαστείτε στο δημόσιο είναι παράνομος, εκτός αν για τη συγκεκριμένη θέση υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις».

Βασική προϋπόθεση αν επιθυμείτε να εργαστείτε σε μια άλλη χώρα είναι η επίσημη αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων, αν το επάγγελμά σας είναι νομικώς κατοχυρωμένο στη χώρα αυτή. Επίσης, η νέα σας χώρα μπορεί να σας ζητήσει να αποδείξετε ότι γνωρίζετε σε κάποιο βαθμό τη γλώσσα της χώρας.

ΠΗΓΗ:  NewsIt.gr